Page 8 - katalog
P. 8

Canon KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 105 STR./MIN.

imageRUNNER ADVANCE DX 8786P Pro • 8795P Pro                           PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
imageRUNNER ADVANCE DX 8705P Pro
                                                 iR8786P Pro (len tlačiareň)	                (

•	ČB laserová tlačiareň A3            iR ako tlačové zariadenie:           iR8795P Pro (len tlačiareň)	                (
•	rýchlosť tlače:                •	PDL: UFR II, PCL5e/6
	 8786: 86 A4/min., 44 A3/min.          	 (PS voliteľne)                iR8705P Pro (len tlačiareň)	                (
	 8795: 95 A4/min., 50 A /min.          •	rozlíšenie tlače: 1.200 x 1.200 dpi      •	valcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 2x zásuvka na
	 8705: 105 A4/min., 54 A3/min.         •	písma PCL: 93 Roman, 10 rastrových,      	 1500 listov, podstavec, 3 GB RAM, 320 GB HDD, sieťová
•	doba zahriatia: 60 sek.            	 2 OCR                     	 tlačová karta UFR II, prístup na web, šifrovaná zabezpečená
•	režim rýchleho spustenia: 4 sek.        •	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar. 	 tlač, ochranný vodoznak, duplex, ovládací panel,
•	integrovaná duplexná jednotka         •	štandardné ovládače Windows a Mac       	 bezpečnostná funkcia, WiFi
•	kapacita papiera: 2x kazeta pre 550 listov
	 + 2x zásobník pre 1.500 listov + 100 listov 	                         Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:          (
	 bočný podávač                                         •	imagePASS Y3	                       (
•	voliteľný veľ kokapacitný zásobník pre                             •	PCL kit BD1	                        (
	 3.500 listov                                          •	Postscript kit BD1	                    (
•	maximálna vstupná kapacita 7.700 listov                            •	Barcode Printing Kit D1	                  (
•	gramáž papiera: 52 – 256 g/m2 max.                               •	HDD Data Mirroring Kit J1	                 (
•	HDD: 320 GB                                          •	HDD N1 250 GB	                       (
•	RAM: 3 GB                                           •	HDD P1 1TB	                        (
•	ovládací panel: 10,1“                                     •	Removable HDD kit AL1	
	 (25,6 cm, dotykový)
•	rozhranie: USB, Ethernet,                                   Príslušenstvo:                        (
	 3x hostitelský port USB                                    •	 Paper Deck E1 (3 500 listov A4)	             (
                                                 •	 Paper Deck C1 (3 500 listov A3)	             (
                                                 •	 Finisher X1 (externý)	                  (
                                                 •	Finisher X1 booklet (externý)	               (
                                                 •	dierovacia jednotka BG1 (2x / 4x otvor)	          (
                                                 •	dierovacia jednotka BH1 (4x otvor)	            (
                                                 •	jednotka vkladača N1	                   (
                                                 •	podávač TAB listov B1	

                                                 Spotrebný materiál:
                                                 •	 toner C–EXV35 (70.000 kópií)	          88,00
                                                 •	válc. jedn. C–EXV35/36 (6 mil. kópií)	 2.344,00

A4 86/95/105 A3 44/50/54 350.000                                 Voliteľné služby:	                      (
čb. str./min. čb. str./min. kópií/mesiac                             •	Servisná zmluva All In - Click charge	           (
                                                 •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        (
                                                 •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	          (
                                                 •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                                 Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                                 predajcu.

imageRUNNER ADVANCE DX 8786 Pro • 8795 Pro
imageRUNNER ADVANCE DX 8705 Pro

•	čiernobiele laserové multifunkčné       iR ako tlačové zariadenie:                  Viac na str. 14 – 15
	 zariadenie A3                 •	PDL: UFR II, PCL5e/6 (PS voliteľne)
•	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,  •	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi         PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
	 ukladanie	a voliteľné faxovanie        •	písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR
•	rýchlosť kopírovania / tlače:         •	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar. iR8786 Pro	                         (
	 8786: 86 A4 / min., 44 A3 / min.
	 8795: 95 A4 / min., 50 A3 / min.        iR ako sken, send a fax zariadenie:       iR8795 Pro	                         (
	 8705: 105 A4 / min., 54 A3 / min.       •	štandardne skenovacia jednotka s horným 	
•	doba zahriatia: 60 sek.            	 podávačom                   iR8705 Pro	                         (
•	režim rýchleho spustenia: 4 sek.        •	rýchlosť skenovania až 270 obrazov A4/min.  •	valcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 2x zásuvka na
•	predvoľ ba počtu kópií 1 – 9.999        •	rozlíšenie skenovania: 100 – 600 dpi     	 1500 listov, podstavec, 3 GB RAM, 320 GB HDD, sieťová
•	integrovaná duplexná jednotka         •	miesta skenovania: e-mail (SMTP), PC (SMB, 	 	 tlačová karta UFR II, farebné skenovanie, duplex, send,
•	jednopriechodové obojstranné skenovanie    	 FTP), WebDAV, Mail Box (Super G3 FAX     	 prístup na web,šifrovaná zabezpečená tlač, ochranný
•	podávač dokumentov na 300 listov        	 a IP FAX voliteľne)              	 vodoznak, šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia,
•	kapacita papiera: 2x kazeta pre 550 listov   •	adresár: LDAP (2000) / miestny (1600)     	 ovládací panel, WiFi, bezpečnostná funkcia vr. skenovacej
	 + 2x zásobník pre 1.500 listov + 100 listov 	 •	formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS   	 časti (Image Reader) a podávača (DADF)
	 bočný podávač                 •	voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s
•	maximálna vstupná kapacita 7.700 listov                            Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:          (
•	gramáž papiera: 52 – 256 g/m2 maximálne                            •	Fax board AS1	                       (
•	HDD: 320 GB                                          •	imagePASS Y3	                       (
•	RAM: 3 GB                                           •	PCL kit BD1	                        (
•	ovládací panel: 10,1“                                     •	Postscript kit BD1	                    (
	 (25,6 cm, dotykový)                                      •	Barcode Printing Kit D1	
•	zoom: 25 – 400%
•	rozhranie: USB, Ethernet,                                   Príslušenstvo:                        (
	 3x hostitelský port USB                                    •	 Paper Deck E1 (3 500 listov A4)	             (
                                                 •	 Paper Deck C1 (3 500 listov A3)	             (
                                                 •	 Finisher X1 (externý)	                  (
                                                 •	Finisher X1 booklet (externý)	               (
                                                 •	dierovacia jednotka BG1 (2x / 4x otvor)	          (
                                                 •	dierovacia jednotka BH1 (4x otvor)	            (
                                                 •	jednotka vkladača N1	                   (
                                                 •	podávač TAB listov B1	

                                                 Spotrebný materiál:                 88,00
                                                 •	 toner C–EXV35 (70.000 kópií)	
                                                 •	válc. jedn. C–EXV35/36 (6 mil. kópií)	 2.344,00

                                                 Voliteľné služby:	                      (
                                                 •	Servisná zmluva All In - Click charge	           (
                                                 •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        (
                                                 •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	          (
                                                 •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                                 Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                                 predajcu.

A4 85/95/105 A3 44/50/54 350.000                                 Informácie o servisných balíčkoch a servisných
čb. str./min. čb. str./min. kópií/mesiac                                zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                               08
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13