Page 5 - katalog
P. 5

KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 45 STR./MIN. Canon

imageRUNNER 2730i                                    PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

                •	čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A3    iR2730i	1.739,90
                •	tlač, kopírovanie, skeny, odosielanie, ukladanie
                	 a voliteľné faxovanie                 •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 2 GB RAM,
                •	rýchlosť kopírovania / tlače:             	 sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné skenovanie,
                	30 A4/min.
                	 15 A3/min.                       duplex, send, vrátane DADF AZ1
                •	 doba zahriatia: 10 s a menej
                •	 prvá kópia: 7 s a menej               Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:       356,80
                •	predvoľ ba počtu kópií 1 – 9999            •	Super G3 Fax Board BJ1 	               365,80
                •	rozlíšenie tlače: 1.200 x 1.200 dpi          •	PostScript kit BT1	                 411,20
                •	integrovaná duplexná jednotka             •	Barcode Printing Kit D1	
                •	integrovaný podávač originálov pre 50 listov
                •	zásobník papiera: 2x kazeta pre 550 listov      Príslušenstvo:                     249,00
                	 + bočný podávač 100 listov              •	podstavec S3	                    714,80
                •	maximálna kapacita vstupu papiera: 2.300 listov    •	kazetová jednotka AW1 vr.podstavca (2x 550 listov)	 790,00
                •	 hmotnosť médií: 52 – 256 g/m2 pri podávaní z kazety •	 Finisher L1 (interný)	               328,20
                	 52 – 300 g/m2 pri podávaní z bočného podávača     •	dierovacia jednotka pre finisher L1 (2/4 otvory)	  328,20
                •	ovládací panel: 7” (17,8 cm, dotykový)        •	dierovacia jednotka pre finisher L1 (4 otvory)	
                •	štandardné pamäť RAM 2GB               •	vnútorná dvojpriehradka M1	              50,60
                •	rozhranie: 3 x USB 2.0 hostitelské,          •	výstupná priehradka T2	                31,00

                  1 x USB 2.0 zariadenie                Spotrebný materiál:                   70,00
                •	Ethernet až 1000BaseT, WiFi              •	 toner C–EXV63 (30.000 kópií)	            109,20
                                            •	válc. jednotka C–EXV63 (98.000 kópií)	
                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie :
                •	PDL: UFRII, PCL6, voliteľne PostScript 3       Voliteľné služby:	                     (
                •	sieťová tlač štandard                 •	Servisná zmluva All In - Click charge	        168,60
                •	farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi      •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	     330,80
                •	štandardné ovládače Windows a Mac           •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	       428,00
                •	skenovanie do e-mailu a do PC, formát:        •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	
                	 TIFF, JPEG, PDF
                                            Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.	
                iR ako fax (voliteľne) :
A4/A3  30/15    20.000   •	fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán
 čb. str./min. kópií/mesiac

imageRUNNER 2745i

                •	čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A3    PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
                •	tlač, kopírovanie, skeny, odosielanie, ukladanie
                	 a voliteľné faxovanie                 iR2745i	2.599,90
                •	rýchlosť kopírovania / tlače:
                	45 A4/min.                       •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 2 GB RAM,
                	 22 A3/min.                      	 sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné skenovanie,
                •	 doba zahriatia: 10 s a menej
                •	 prvá kópia: 7 s a menej                duplex, send, vrátane DADF BA1
                •	predvoľ ba počtu kópií 1 – 9999
                •	rozlíšenie tlače: 1.200 x 1.200 dpi          Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:       356,80
                •	integrovaná duplexná jednotka             •	Super G3 Fax Board BJ1 	               365,80
                •	integrovaný podávač originálov pre 100 listov     •	PostScript kit BT1	                 411,20
                •	zásobník papiera: 2x kazeta pre 550 listov      •	Barcode Printing Kit D1	
                	 + bočný podávač 100 listov
                •	maximálna kapacita vstupu papiera: 2.300 listov    Príslušenstvo:                     249,00
                •	 hmotnosť médií: 52 – 256 g/m2 pri podávaní z kazety •	podstavec S3	                    714,80
                	 52 – 300 g/m2 pri podávaní z bočného podávača     •	kazetová jednotka AW1 vr.podstavca (2x 550 listov)	 790,00
                •	ovládací panel: 7” (17,8 cm, dotykový)        •	 Finisher L1 (interný)	               328,20
                •	štandardné pamäť RAM 2GB               •	dierovacia jednotka pre finisher L1 (2/4 otvory)	  328,20
                •	rozhranie: 3 x USB 2.0 hostitelské,          •	dierovacia jednotka pre finisher L1 (4 otvory)	
                	 1 x USB 2.0 zariadenie                •	vnútorná dvojpriehradka M1	              50,60
                •	Ethernet až 1000BaseT, WiFi              •	výstupná priehradka T2	                31,00

                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie :      Spotrebný materiál:                   70,00
                •	PDL: UFRII, PCL6, voliteľne PostScript 3       •	 toner C–EXV63 (30.000 kópií)	            109,20
                •	sieťová tlač štandard                 •	válc. jednotka C–EXV63 (98.000 kópií)	
                •	farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi
                •	štandardné ovládače Windows a Mac           Voliteľné služby:	                     (
                •	skenovanie do e-mailu a do PC, formát:        •	Servisná zmluva All In - Click charge	        168,60
                	 TIFF, JPEG, PDF                    •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	     330,80
                                            •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	       428,00
                iR ako fax (voliteľne) :                •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	
                •	fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán
                                            Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.	

A4/A3 45/22   25.000                                Informácie o servisných balíčkoch a servisných
 čb. str./min. kópií/mesiac                                 zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                        05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10