Page 5 - katalog
P. 5

KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 45 STR./MIN. Canon

imageRUNNER 2630i • 2645i                                PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

                 •	čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A3    iR2630i	1.499,00
                 •	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,
                 	 ukladanie a voliteľné faxovanie            •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 2 GB RAM,
                 •	rýchlosť kopírovania / tlače:              sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné skenovanie, 	
                 	 30 A4/min. iR2630i
                 	 45 A4/min. iR2645i                  	 duplex, send, vrátane podávača DADF AZ1
                 •	doba zahriatia: 12 s a menej
                 •	prvá kópia:	 5,9 s a menej iR2630i          iR2645i	2.849,00
                 		 3,9 s a menej iR2645i
                 •	predvoľ ba počtu kópií 1 – 9999            •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 2 GB RAM,
                 •	rozlíšenie tlače: 1.200 x 1.200 dpi           sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné skenovanie,
                 •	integrovaná duplexná jednotka
                 •	integrovaný podávač originálov:            	 duplex, send, vrátane podávača DADF BA1
                 	 50 listov iR2630i
                 	 100 listov iR2645i                  Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:          300,00
                 •	zásobník papiera: 2x kazeta pre 550 listov      •	Super G3 Fax Board AV2 	                 340,00
                 	 + bočný podávač 100 listov              •	PostScript kit BT1	
                 •	hmotnosť médií: 60 – 128 g/m2 pri podávaní z kazety
                 	 52 – 220 g/m2 pri podávaní z bočného podávača     Príslušenstvo:                       185,00
                 •	maximálna kapacita vstupu papiera: 2.300 listov    •	 podstavec	                        519,00
                 •	ovládací panel: 7” (17,8 cm, dotykový); RAM 2 GB   •	kazetová jednotka AN1 vr.podstavca (2x 550 listov)	    660,00
                 •	rozhranie: 4x USB 2.0, Ethernet až 1000BaseT, WiFi  • Finisher J1 (interný)	
                                             •	vnútorná dvojpriehradka L1	                45,00
                 iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:   •	nástavec podávača obálok D1	               124,00
                 •	PDL: UFRII, PCL6, voliteľne PostScript 3
                 •	sieťová tlač štandard                 Spotrebný materiál:                     75,00
                 •	farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi      •	 toner C–EXV59 (30.000 kópií)	              235,00
                 •	štandardné ovládače Windows a Mac           •	 válc. jednotka C–EXV59 (156.000 kópií / 171.000 kópií)	
                 •	skenovanie do e-mailu a do PC, formát: TIFF, JPEG, 	
                 	 PDF                          Voliteľné služby:	                       (
                 •	fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán     • Servisná zmluva All In - Click charge	          133,00
                                             • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        280,00
                                             • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	         370,00
                                             • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                             Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.	

A4/A3  45/22   20.000/25.000
 čb. str./min.  kópií/mesiac

imageRUNNER 3225e • 3225Ne

                 •	čiernobiele multifunkčné zariadenie A3        PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
                 •	tlač, kopírovanie, farebné skenovanie, DADF,
                 	 SEND a podstavec (iR3225e)              iR 3225e	                    1.489,00
                 •	tlač, kopírovanie, farebné skenovanie, DADF,     •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 1 GB RAM,
                 	 SEND, fax, interný finisher a kazetová jednotka    60 GB HDD, sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné 		
                 	 2x 550 listov vr. podstavca (iR3225Ne)        	 skenovanie, duplex, DADF, send a podstavec
                 •	pripravené pre e-maintenance
                 •	rýchlosť kopírovania/tlače: 25 A4/min. / 14 A3/min.  iR 3225Ne	                    1.739,00
                 •	doba zahriatia: 35 s                 •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 1 GB RAM,
                 •	prvá kópia: 4,9 s (iR3225e), 8,2 s (iR3225Ne)     60 GB HDD, sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné 		
                 •	predvoľ ba počtu kópií: 1 – 999            	 skenovanie, duplex, DADF, send, fax, kazetová jednotka
                 •	integrovaná duplexná jednotka             	 s podstavcom 2x 550 listov a interný finisher
                 •	rozlíšenie: 	skenovanie: až 600 dpi
                 		 kopírovanie: 1.200 x 1.200 dpi            Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:          290,00
                 		 tlač: 1.200 x 1.200 dpi               • PostScript Kit AA1 	                   365,00
                 •	2x kazety pre 550 listov,               • Barcode Printing Kit D1 	                 126,00
                 	 bočný podávač 50 listov (iR3225e)           • Web Acces SW H1 	                     177,00
                 •	4x kazety pre 550 listov,               • Encrypted Printing SW D1	                 432,00
                 	 bočný podávač 50 listov (iR3225Ne)          • Secure Watermark B1	                   700,00
                 •	hmotnosť médií: 64 – 128 g/m2 max.          • Universal Send PDF Advanced Feature Set B1	        480,00
                 •	zoom: 25 – 400%                    • Digital User Signature Kit B1	
                 •	HDD: 60 GB
                 •	RAM: 1 GB + 256 MB                  Spotrebný materiál:                     49,00
                 •	display: 7,5”                     •	 toner C–EXV11 (21.000 kópií)	              209,00
                 •	rozhranie: USB, Ethernet               •	válc. jednotka C–EXV11/12 (75.000 kópií)	

                 iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:   Voliteľné služby:	                       (
                 •	PDL: UFRII-LT, PCL5/6 štandard;            • Servisná zmluva All In - Click charge	          133,00
                 	 PostScript voliteľne                 • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        280,00
                 •	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi             • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	         370,00
                 •	písma PCL: 80 Roman, 1 Bitmap             • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	
                 •	farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi
                 •	SEND funkcia: farebné odosielanie do mailu a PC    Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.	
                 •	zabezpečená tlač a mazanie dát
A4/A3 25/14   30.000     •	štandardné ovládače Windows a Mac           Informácie o servisných balíčkoch a servisných
 čb. str./min. kópií/mesiac  •	fax Super G3 33,6 kbps, pamäť až 3700 strán 		       zmluvách žiadajte u svojho predajcu!
                 	 (iR3225Ne)

                                                                           05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10