Page 5 - katalog
P. 5

KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 45 STR./MIN. Canon

imageRUNNER 2630i                                    PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

                •	čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A3    iR2630i	1.519,90
                •	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie
                	 a voliteľné faxovanie                 •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 2 GB RAM,
                •	rýchlosť kopírovania / tlače:             	 sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné skenovanie,
                	30 A4/min.                       	 duplex, send, vrátane DADF AZ1
                	 15 A3/min.
                •	doba zahriatia: 12 s a menej              Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:          315,40
                •	prvá kópia:	 5,9 s a menej               •	Super G3 Fax Board AV2 	                 336,20
                •	predvoľ ba počtu kópií 1 – 9999            •	PostScript kit BT1	                    377,60
                •	rozlíšenie tlače: 1.200 x 1.200 dpi          •	Barcode Printing kit D1	                 470,80
                •	integrovaná duplexná jednotka             •	Digital User Signature Kit C1	
                •	integrovaný podávač originálov pre 50 listov
                •	zásobník papiera: 2x kazeta pre 550 listov       Príslušenstvo:                       195,40
                	 + bočný podávač 100 listov               •	podstavec R2	                       552,60
                •	maximálna kapacita vstupu papiera: 2.300 listov    •	kazetová jednotka AN1 vr.podstavca (2x 550 listov)	    710,20
                •	hmotnosť médií: 60 – 128 g/m2 pri podávaní z kazety  •	 finisher J1 (interný)	                  290,60
                	 52 – 220 g/m2 pri podávaní z bočného podávača     •	dierovacia jednotka C1 (2/4 otvory)	           290,60
                •	ovládací panel: 7” (17,8 cm, dotykový)         •	dierovacia jednotka C1 (4 otvory)	
                •	štandardné pamäť RAM 2GB                •	 svorky P1 (3 x 5000 kusů)	                45,00
                •	rozhranie: 3 x USB 2.0 hostitelské,          •	vnútorná dvojpriehradka L1	                47,80
                                             •	nástavec podávača obálok D1	               135,60
                  1 x USB 2.0 zariadenie
                •	Ethernet až 1000BaseT, WiFi              Spotrebný materiál:                     71,20
                                             •	 toner C–EXV59 (30.000 kópií)	              237,80
                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie :      •	 válc. jednotka C–EXV59 (156.000 kópií / 171.000 kópií)	
                •	PDL: UFRII, PCL6, voliteľne PostScript 3
                •	sieťová tlač štandard                 Voliteľné služby:	                       (
                •	farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi       •	Servisná zmluva All In - Click charge	          150,00
                •	štandardné ovládače Windows a Mac           •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        318,60
                •	skenovanie do e-mailu a do PC, formát:         •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	         412,40
                	 TIFF, JPEG, PDF                    •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                iR ako fax (voliteľne) :                 Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.	
                •	fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán
A4/A3  30/15    20.000
 čb. str./min. kópií/mesiac

imageRUNNER 2645i

                •	čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A3    PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
                •	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie
                	 a voliteľné faxovanie                 iR2645i	3.120,90
                •	rýchlosť kopírovania / tlače:
                	45 A4/min.                       •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 2 GB RAM,
                	 22 A3/min.                       	 sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné skenovanie,
                •	doba zahriatia: 12 s a menej              	 duplex, send, vrátane DADF BA1
                •	prvá kópia:	 3,9 s a menej
                •	predvoľ ba počtu kópií 1 – 9999            Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:          315,40
                •	rozlíšenie tlače: 1.200 x 1.200 dpi          •	Super G3 Fax Board AV2 	                 336,20
                •	integrovaná duplexná jednotka             •	PostScript kit BT1	                    377,60
                •	integrovaný podávač originálov pre 100 listov     •	Barcode Printing kit D1	                 470,80
                •	zásobník papiera: 2x kazeta pre 550 listov       •	Digital User Signature Kit C1	
                	 + bočný podávač 100 listov
                •	maximálna kapacita vstupu papiera: 2.300 listov    Príslušenstvo:                       195,40
                •	hmotnosť médií: 60 – 128 g/m2 pri podávaní z kazety  •	podstavec R2	                       552,60
                	 52 – 220 g/m2 pri podávaní z bočného podávača     •	kazetová jednotka AN1 vr.podstavca (2x 550 listov)	    710,20
                •	ovládací panel: 7” (17,8 cm, dotykový)         •	 finisher J1 (interný)	                  290,60
                •	štandardné pamäť RAM 2GB                •	dierovacia jednotka C1 (2/4 otvory)	           290,60
                •	rozhranie: 3 x USB 2.0 hostitelské,          •	dierovacia jednotka C1 (4 otvory)	
                	 1 x USB 2.0 zariadenie                 •	 svorky P1 (3 x 5000 kusů)	                45,00
                •	Ethernet až 1000BaseT, WiFi              •	vnútorná dvojpriehradka L1	                47,80
                                             •	nástavec podávača obálok D1	               135,60
                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie :
                •	PDL: UFRII, PCL6, voliteľne PostScript 3        Spotrebný materiál:                     71,20
                •	sieťová tlač štandard                 •	 toner C–EXV59 (30.000 kópií)	              237,80
                •	farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi       •	 válc. jednotka C–EXV59 (156.000 kópií / 171.000 kópií)	
                •	štandardné ovládače Windows a Mac
                •	skenovanie do e-mailu a do PC, formát:         Voliteľné služby:	                       (
                	 TIFF, JPEG, PDF                    •	Servisná zmluva All In - Click charge	          150,00
                                             •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        318,60
                iR ako fax (voliteľne) :                 •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	         412,40
                •	fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán     •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                             Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.	

A4/A3 45/22   25.000                                 Informácie o servisných balíčkoch a servisných
 čb. str./min. kópií/mesiac                                 zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                           05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10