Page 6 - katalog
P. 6

Canon KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 51 STR./MIN.

imageRUNNER ADVANCE 4525i • 4535i                              PRODUKT/TOVAR 	                  CENA bez DPH	

•	čiernobiele laserové multifunkčné       iR ako sken, send a fax zariadenie:     iR4525i	                           (
	 zariadenie A3                 •	štandardne skenovacia jednotka
•	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, 	 	 + voliteľné horné veko, alebo 2 rôzne   iR4535i	                           (
	 ukladanie a voliteľné faxovanie        	 horné podávače              •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM,
•	rýchlosť kopírovania / tlače:         •	rýchlosť skenovania (s DADF A1):     	 250 GB HDD, sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné
	 25 A4, 15 A3/min. – iR4525i          	 až 160 obrazov A4/min.          	 skenovanie, duplex, send, prístup na web, šifrovaný
	 35 A4, 22 A3/min. – iR4535i          •	rozlíšenie skenovania: 100 – 600 dpi   	 zabezpečená tlač, ochranný vodoznak, šifrované PDF
•	doba zahriatia 24 sek.             •	miesta skenovania: e-mail (SMTP), PC   	 a PDF s podpisom zariadenia, bezpečnostná funkcia, vrátane
•	prvá kópia za 5,2 – 3,8 sek.          	 (SMB, FTP), WebDAV, Mail Box (Super G3  	 skenovacej časti, bez podávača (veka)
•	predvoľ ba počtu kópií 1 – 999         	 FAX a IP FAX voliteľne)
•	integrovaná duplexná jednotka         •	adresár: LDAP (2000) / miestny (1600)   Príslušenstvo základné:                   (
•	kapacita papiera 2x 550 listov kazety     •	formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS • Printer Cover (horné veko)	                (
	 + 80 listov bočný podávač (max.kapacita    •	voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s     • DADF AV1(horný podávač, max.100 listov)	          (
	 6.330 listov 80 g/m2 vr. príslušenstva)                          • DADF A1(horný podávač, max.150 listov, jednopriechodový)	
•	gramáž papiera 52 – 220 g/m2 max.
•	zoom 25 – 400%                                       Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:          (
•	rozlíšenie: 	skenovanie: až 600 dpi                            • Fax board AS1	                       (
		 kopírovanie: 1.200 x 1.200 dpi                              • Postscript kit BG1	
		 tlač: 1.200 x 1.200 dpi
•	HDD: 250 GB                                        Príslušenstvo ostatné:                    (
•	RAM: 3 GB                                         • podstavec R1	                       (
•	rýchlosť procesoru: 1,75 GHz                                • zásobník AN1 kazetový (vr.podstavca, 2x 550 listov)	    (
•	ovládací panel: 10,1“ (25,6 cm, dotykový)                         • zásobník B1 (vr.podstavca, 1x 2.450 listov)	        (
•	rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,                             • Paper Deck F1 (2 700 listov)	               (
	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné                          • Finisher J1 (interný)	                   (
	 NFC a Bluetooth                                      • Finisher Y1 (externý)	                   (
                                               • Finisher Y1 booklet (externý)	               (
iR ako tlačové zariadenie:                                  • Buffer Pass Unit N1 (pre Y1)	               (
•	PDL: UFR II, PCL5e/6 (PS voliteľne)                            • dierovacia jednotka A1 pre Y1 (2x / 4x otvor)	
•	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi
•	písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR                           Spotrebný materiál:                      89,00
•	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.                        • toner C–EXV53 (42.100 kópií)	               309,00
                                               • válc. jedn. C–EXV53 (280.000 kópií)	

                                               Voliteľné služby:	                      (
                                               • Servisná zmluva All In - Click charge	           (
                                               • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        (
                                               • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	          (
                                               • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                               Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                               predajcu.	

A4/A3 25/35/15/22  30.000/40.000
 čb.   str./min.  kópií/mesiac

imageRUNNER ADVANCE 4545i • 4551i                                   Viac na str. 14 – 15

                                               PRODUKT/TOVAR 	                  CENA bez DPH

•	čiernobiele laserové multifunkčné       iR ako sken, send a fax zariadenie:     iR4545i	                           (
	 zariadenie A3                 •	štandardne skenovacia jednotka      iR4551i	                           (
•	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,  	 + voliteľné horné veko, alebo 2 rôzne
	 ukladanie a voliteľné faxovanie        	 horné podávače              •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM,
•	rýchlosť kopírovania / tlače:         •	rýchlosť skenovania (s DADF A1):     	 250 GB HDD, sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné
	 45 A4, 22 A3/min. – iR4545i          	 až 160 obrazov A4/min.          	 skenovanie, duplex, send, prístup na web, šifrovaný
	 51 A4, 25 A3/min. – iR4551i          •	rozlíšenie skenovania: 100 – 600 dpi   	 zabezpečená tlač, ochranný vodoznak, šifrované PDF
•	doba zahriatia 24 sek.             •	miesta skenovania: e-mail (SMTP), PC   	 a PDF s podpisom zariadenia, bezpečnostná funkcia,
•	prvá kópia za 5,2 – 3,8 sek.          	 (SMB, FTP), WebDAV, Mail Box (Super G3  	 vrátane skenovacej časti, bez podávača (veka)
•	predvoľ ba počtu kópií 1 – 999         	 FAX a IP FAX voliteľne)
•	integrovaná duplexná jednotka         •	adresár: LDAP (2000) / miestny (1600)   Príslušenstvo základné:                   (
•	kapacita papiera 2x 550 listov kazety     •	formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS • Printer Cover (horné veko)	                (
	 + 80 listov bočný podávač (max.kapacita    •	voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s     • DADF AV1(horný podávač, max.100 listov)	          (
	 6.330 listov 80 g/m2 vr. príslušenstva)                          • DADF A1(horný podávač, max.150 listov, jednopriechodový)	
•	gramáž papiera 52 – 220 g/m2 max.
•	zoom 25 – 400%                                       Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:          (
•	rozlíšenie: 	skenovanie: až 600 dpi                            • Fax board AS1	                       (
		 kopírovanie: 1.200 x 1.200 dpi                              • Postscript kit BG1	
		 tlač: 1.200 x 1.200 dpi
•	HDD: 250 GB                                        Príslušenstvo ostatné:                    (
•	RAM: 3 GB                                         • podstavec R1	                       (
•	rýchlosť procesoru: 1,75 GHz                                • zásobník AN1 kazetový (vr.podstavca, 2x 550 listov)	    (
•	ovládací panel: 10,1“ (25,6 cm, dotykový)                         • zásobník B1 (vr.podstavca, 1x 2.450 listov)	        (
•	rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,                             • Paper Deck F1 (2 700 listov)	               (
	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné                          • Finisher J1 (interný)	                   (
	 NFC a Bluetooth                                      • Finisher Y1 (externý)	                   (
                                               • Finisher Y1 booklet (externý)	               (
iR ako tlačové zariadenie:                                  • Buffer Pass Unit N1 (pre Y1)	               (
•	PDL: UFR II, PCL5e/6 (PS voliteľne)                            • dierovacia jednotka A1 pre Y1 (2x / 4x otvor)	
•	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi
•	písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR                           Spotrebný materiál:                      89,00
•	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.                        • toner C–EXV53 (42.100 kópií)	               309,00
                                               • válc. jedn. C–EXV53 (318.000 / 338.000 kópií)	

                                               Voliteľné služby:	                      (
                                               • Servisná zmluva All In - Click charge	           (
                                               • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        (
                                               • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	          (
                                               • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                               Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                               predajcu.	

A4/A3 45/51/22/25  40.000/60.000                              Informácie o servisných balíčkoch a servisných
 čb.   str./min.  kópií/mesiac                                 zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                             06
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11