Page 6 - katalog
P. 6

Canon KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 70 STR./MIN.

imageRUNNER ADVANCE DX 4825i • 4835i • 4845i                           PRODUKT/TOVAR 	                 CENA bez DPH	

•	ČB laserové multifunkčné zariadenie A3     iR ako sken, send a fax zariadenie:       iR4825i	                     2.159,90
•	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, 	 •	štandardne skenovacia jednotka + voliteľné
		 ukladanie a voliteľné faxovanie        	 horné veko, alebo 2 rôzne horné podávače   iR4835i	                     2.949,90
•	rýchlosť kopírovania / tlače:         •	rýchlosť skenovania (s DADF C1): až 270
	 25 A4, 15 A3/min. – iR4825i          	 obrazov A4/min.                iR4845i	                     3.839,90
	 35 A4, 17 A3/min. – iR4835i          •	rozlíšenie skenovania: 100 – 600 dpi     •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 3,5 GB RAM,
	 45 A4, 22 A3/min. – iR4845i          •	skenovanie: e-mail (SMTP), PC (SMB, FTP),   	 256 GB SSD, sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné
•	doba zahriatia 10 s a menej          	 WebDAV, Mail Box (Super G3 FAX a IP FAX    	 skenovanie, duplex, send, prístup na web, šifrovaná
•	prvá kópia za 6,1 s a menej          	voliteľne)                   	 zabezpečená tlač, ochranný vodoznak, šifrované PDF
•	predvoľ ba počtu kópií 1 – 9999        •	adresár: LDAP (2000) / miestny (1600)     	 a PDF s podpisom zariadenia, WiFi, bezpeč. funkcia,
•	integrovaná duplexná jednotka         •	formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS   	 vrátane skenovacej časti, bez podávača (veka)
•	kapacita papiera 2x 550 listov kazety     •	voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s
	 + 100 listov bočný podávač (max. kapacita                           Príslušenstvo základné:
	 3.650 listov 80 g/m2 vr. príslušenstva)                            •	Platen Cover Y3 (horné veko)	86,80
•	gramáž papiera 52 – 300 g/m2 max.                               •	 DADF BA1 (horný podávač, max.100 listov)	470,80
•	zoom 25 – 400%                                         •	 DADF C1 (hor. podávač, max.200 l., jednopriechodový)	1.114,40
•	rozlíšenie: skenovanie: až 600 dpi
		 kopírovanie: 600 x 600 dpi                                  Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:      563,00
		 tlač: až 1.200 x 1.200 dpi                                  •	Fax board BH1	                   485,20
•	SSD: 256 GB                                          •	PostScript kit BG1	
•	RAM: 3,5 GB
•	rýchlosť procesoru: 1,5 GHz                                  Príslušenstvo ostatné:                249,00
•	ovládací panel: 10,1“ (25,6 cm, dotykový)                           •	podstavec S3	
•	rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,                               •	 zásobník AW1 kazetový (vr.podstavca, 2x 550 listov)	 714,80
	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné                            •	 zásobník E1 (vr.podstavca, 1x 2.450 listov)	   1.359,60
	Bluetooth                                            •	 Finisher L1 (interný)	              790,00
                                                 •	dierovacia jednotka pre finisher L1 (2/4 otvory)	 328,20
iR ako tlačové zariadenie:                                    •	 Finisher AE1 (externý)	              1.546,60
•	PDL: UFR II, PCL5e/6 (PS voliteľne)                              •	Finisher AE1 booklet (externý)	          2.953,00
•	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi                                 •	dierovacia jednotka A1 pre AE1 (2/4 otvory)	    328,20
•	písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR
•	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.                          Spotrebný materiál:                  76,00
                                                 •	 toner C–EXV62 (42.000 kópií)	           110,40
                                                 •	 válc. jedn. C–EXV62 (106.000 kópií)	

                                                 Voliteľné služby:	                    (
                                                 •	Servisná zmluva All In - Click charge	       168,60
                                                 •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	    389,20
                                                 •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	      480,00
                                                 •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                                 Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.

A4 25/35/45 A3 15/17/22 80.000
čb. str./min. čb. str./min. kópií/mesiac

imageRUNNER ADVANCE DX 6855i • 6860i • 6870i                                        Viac na str. 13

                                                 PRODUKT/TOVAR 	                 CENA bez DPH

•	ČB laserové multifunkčné zariadenie A3     •	písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR     iR6855i	                     5.236,90
•	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,  •	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.
	 ukladanie a voliteľné faxovanie                                iR6860i	                     5.879,90
•	rýchlosť kopírovania / tlače:         iR ako sken, send a fax zariadenie:
                         •	štandardne skenovacia jednotka s horným    iR6870i	                     6.779,90
  55 A4, 29 A3/min. – iR6855i          	podávačom                   •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 5 GB RAM,
	 60 A4, 32 A3/min. – iR6860i          •	rýchlosť skenovania až 270 obr A4/min.    	 256 GB SSD, sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné
	 70 A4, 36 A3/min. – iR6870i          •	rozlíšenie skenovania: 300 – 600 dpi     	 skenovanie, duplex, send, prístup na web, šifrovaná
•	doba zahriatia 7 s a menej           •	skenovanie: e-mail (SMTP), PC (SMB, FTP),   	 zabezpečená tlač, ochranný vodoznak, šifrované PDF
•	predvoľ ba počtu kópií 1 – 9999        	 WebDAV, Mail Box (Super G3 FAX a IP FAX    	 a PDF s s podpisom zariadenia, bezpečnostná funkcia,
•	integrovaná duplexná jednotka         	voliteľne)                   	 vr. skenovacej časti (Image Reader) a podávača (DADF)
•	jednopriechodové obojstranné skenovanie    •	adresár: LDAP (2000) / miestny (1600)
•	podávač dokumentov na 200 listov        •	formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS   Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:      521,40
•	kapacita papiera 2x 550 listov kazety     •	voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s       •	Fax board AX1	                   342,40
	 + 100 listov bočný podávač (max. kapacita                           •	Fax Board 2nd line AX1	              592,80
	 6.350 listov 80 g/m2 vr. príslušenstva)                            •	Postscript kit BC1	                411,20
•	gramáž papiera: 52 – 300 g/m2 max.                               •	Barcode Printing Kit D1	              521,40
•	zoom: 25 – 400%                                        •	SSD A1 1TB	
•	SSD: 256 GB
•	RAM: 5 GB                                           Príslušenstvo:                    223,00
•	ovládací panel: 10,1“ (25,6 cm, dotykový)                           •	podstavec Q3	
•	rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,                               •	 zásobník AQ1 kazetový (vr.podstavca, 2x 550 listov)	 699,20
	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné                            •	 zásobník C1 (vr.podstavca, 1x 2.450 listov)	   1.267,60
	Bluetooth                                            •	 Paper Deck F1 (2 700 listov)	           1.126,20
                                                 •	 Finisher L1 (interný)	              790,00
iR ako tlačové zariadenie:                                    •	 Finisher AB2 (externý)	              1.401,20
•	PDL: UFR II, PCL5e/6 (PS voliteľne)                              •	 Finisher A1 booklet (externý vč.paper folding „C“)	 2.532,60
•	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi                                 •	 Buffer Pass Unit P2 (pre AB2 a A1)	        201,00
                                                 •	dierovacia jednotka A1 (2/4 otvory)	        328,20

                                                 Spotrebný materiál:                 136,60
                                                 •	 toner C–EXV61 (71.500 kópií)	
                                                 •	válc. jedn. C–EXV61 (488.000 kópií)	 130,80

                                                 Voliteľné služby:	                    (
                                                 •	Servisná zmluva All In - Click charge	
                                                 •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	 207,60
                                                 •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	      519,00
                                                 •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	      713,60

                                                 Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.

A4 55/60/70 A3 29/32/36 150.000                                 Informácie o servisných balíčkoch a servisných
čb. str./min. čb. str./min. kópií/mesiac                                zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                            06
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11