Page 6 - katalog
P. 6

Canon KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 51 STR./MIN.

imageRUNNER ADVANCE DX 4725i • 4735i                               PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH	

•	čb laserové multifunkčné zariadenie A3     iR ako sken, send a fax zariadenie:       iR4725i	                         1.989,90
•	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, 	 •	štandardne skenovacia jednotka + voliteľné
	 ukladanie a voliteľné faxovanie        	 horné veko, alebo 2 rôzne horné podávače   iR4735i	                         2.729,90
•	rýchlosť kopírovania / tlače:         •	rýchlosť skenovania (s DADF C1): až 270    •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM,
	 25 A4, 15 A3/min. – iR4725i          	 obrazov A4/min.                	 320 GB HDD, sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné
	 35 A4, 22 A3/min. – iR4735i          •	rozlíšenie skenovania: 100 – 600 dpi     	 skenovanie, duplex, send, prístup na web, šifrovaná
•	doba zahriatia 24 sek.             •	miesta skenovania: e-mail (SMTP), PC (SMB,  	 zabezpečená tlač, ochranný vodoznak, šifrované PDF
•	prvá kópia za 5,2 – 3,8 sek.          	 FTP), WebDAV, Mail Box (Super G3 FAX     	 a PDF s podpisom zariadenia, bezpečnostná funkcia, vrátane
•	predvoľ ba počtu kópií 1 – 999         	 a IP FAX voliteľne)              	 skenovacej časti, bez podávača (veka)
•	integrovaná duplexná jednotka         •	adresár: LDAP (2000) / miestny (1600)
•	kapacita papiera 2x 550 listov kazety     •	formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS   Príslušenstvo základné:
	 + 80 listov bočný podávač (max. kapacita    •	voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s       •	Printer Cover Y3 (horné veko)	79,40
	 6.330 listov 80 g/m2 vr. príslušenstva)                            •	 DADF BA1 (horný podávač, max.100 listov)	433,20
•	gramáž papiera 52 – 220 g/m2 max.                               •	 DADF C1 (horný podávač, max.200 list., jednopriechodový)	1.025,60
•	zoom 25 – 400%
•	rozlíšenie: 	skenovanie: až 600 dpi                              Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:        479,80
		 kopírovanie: 1.200 x 1.200 dpi                                •	Fax board BF1	                     446,20
		 tlač: 1.200 x 1.200 dpi                                    •	Postscript kit BG1	
•	HDD: 320 GB
•	RAM: 3 GB                                           Príslušenstvo ostatné:                   197,40
•	rýchlosť procesoru: 1,75 GHz                                  •	podstavec R2	                      552,60
•	ovládací panel: 10,1“ (25,6 cm, dotykový)                           •	 zásobník AN1 kazetový (vr.podstavca, 2x 550 listov)	 1.149,20
•	rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,                               •	 zásobník B1 (vr.podstavca, 1x 2.450 listov)	     1.035,20
	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné                            •	 Paper Deck F1 (2 700 listov)	              710,20
	 NFC a Bluetooth                                        •	 Finisher J1 (interný)	                1.289,00
                                                 •	 Finisher Y1 (externý)	                2.329,80
iR ako tlačové zariadenie:                                    •	Finisher Y1 booklet (externý)	              189,20
•	PDL: UFR II, PCL5e/6 (PS voliteľne)                              •	Buffer Pass Unit N1 (pre Y1)	              301,60
•	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi                                 •	dierovacia jednotka A1 pre Y1 (2x / 4x otvor)	
•	písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR
•	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.                          Spotrebný materiál:                    83,80
                                                 •	 toner C–EXV53 (42.100 kópií)	             299,60
                                                 •	 válc. jedn. C–EXV53 (280.000 kópií)	

                                                 Voliteľné služby:	                      (
                                                 •	Servisná zmluva All In - Click charge	         150,00
                                                 •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	      375,00
                                                 •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	        462,40
                                                 •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                                 Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                                 predajcu.	

A4/A3 25/35/15/22  30.000/40.000
 čb.   str./min.  kópií/mesiac

imageRUNNER ADVANCE DX 4745i • 4751i                                    Viac na str. 14 – 15

                                                 PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

•	čb laserové multifunkčné zariadenie A3     iR ako sken, send a fax zariadenie:       iR4745i	                         3.549,90
•	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,  •	štandardne skenovacia jednotka + voliteľné
	 ukladanie a voliteľné faxovanie        	 horné veko, alebo 2 rôzne horné podávače   iR4751i	                         4.349,90
•	rýchlosť kopírovania / tlače:         •	rýchlosť skenovania (s DADF C1): až 270    •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM,
	 45 A4, 22 A3/min. – iR4745i          	 obrazov A4/min.                	 320 GB HDD, sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné
	 51 A4, 25 A3/min. – iR4751i          •	rozlíšenie skenovania: 100 – 600 dpi     	 skenovanie, duplex, send, prístup na web, šifrovaná
•	doba zahriatia 24 sek.             •	miesta skenovania: e-mail (SMTP), PC (SMB, 	 	 zabezpečená tlač, ochranný vodoznak, šifrované PDF
•	prvá kópia za 5,2 – 3,8 sek.          	 FTP), WebDAV, Mail Box (Super G3 FAX     	 a PDF s podpisom zariadenia, bezpečnostná funkcia,
•	predvoľ ba počtu kópií 1 – 999         	 a IP FAX voliteľne)              	 vrátane skenovacej časti, bez podávača (veka)
•	integrovaná duplexná jednotka         •	adresár: LDAP (2000) / miestny (1600)
•	kapacita papiera 2x 550 listov kazety     •	formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS   Príslušenstvo základné:
	 + 80 listov bočný podávač (max. kapacita    •	voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s       •	Printer Cover Y3 (horné veko)	79,40
	 6.330 listov 80 g/m2 vr. príslušenstva)                            •	 DADF BA1 (horný podávač, max.100 listov)	433,20
•	gramáž papiera 52 – 220 g/m2 max.                               •	 DADF C1 (horný podávač, max.200 list., jednopriechodový)	1.025,60
•	zoom 25 – 400%
•	rozlíšenie: 	skenovanie: až 600 dpi                              Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:        479,80
		 kopírovanie: 1.200 x 1.200 dpi                                •	Fax board BF1	                     446,20
		 tlač: 1.200 x 1.200 dpi                                    •	Postscript kit BG1	
•	HDD: 320 GB
•	RAM: 3 GB                                           Príslušenstvo ostatné:                   197,40
•	rýchlosť procesoru: 1,75 GHz                                  •	podstavec R2	                      552,60
•	ovládací panel: 10,1“ (25,6 cm, dotykový)                           •	 zásobník AN1 kazetový (vr.podstavca, 2x 550 listov)	 1.149,20
•	rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,                               •	 zásobník B1 (vr.podstavca, 1x 2.450 listov)	     1.035,20
	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné                            •	 Paper Deck F1 (2 700 listov)	              710,20
	 NFC a Bluetooth                                        •	 Finisher J1 (interný)	                1.289,00
                                                 •	 Finisher Y1 (externý)	                2.329,80
iR ako tlačové zariadenie:                                    •	Finisher Y1 booklet (externý)	              189,20
•	PDL: UFR II, PCL5e/6 (PS voliteľne)                              •	Buffer Pass Unit N1 (pre Y1)	              301,60
•	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi                                 •	dierovacia jednotka A1 pre Y1 (2x / 4x otvor)	
•	písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR
•	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.                          Spotrebný materiál:                    83,80
                                                 •	 toner C–EXV53 (42.100 kópií)	             299,60
                                                 •	 válc. jedn. C–EXV53 (280.000 kópií)	

                                                 Voliteľné služby:	                      (
                                                 •	Servisná zmluva All In - Click charge	         150,00
                                                 •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	      375,00
                                                 •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	        462,40
                                                 •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                                 Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                                 predajcu.	

A4/A3 45/51/22/25  40.000/60.000                                Informácie o servisných balíčkoch a servisných
 čb.   str./min.  kópií/mesiac                                   zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                             06
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11