Page 4 - katalog
P. 4

||| kancelárske čiernobiele kopírky / tlačiarne • formát A3 do 30 str./min.                                    Canon

                 imageRUNNER 2520                            PRODUKT/TOVAR                     CENA bez DPH

                         čiernobiele multifunkčné zariadenie A3         iR2520 vr. horného veka                    699,00
                         kopírovanie, tlač, skenovanie + voliteľný fax a send  • válcová jednotka, 1 x kazeta na 250 listov, sieťová tlačová karta
                         rýchlosť kopírovania / tlače: 20 A4/min.; 15 A3/min
                         doba zahriatia: 30 s, prvá kópia po 6,4 s       UFRII a farebné skenovanie, duplex a 256 MB RAM
                         rozlíšenie kopírovania a tlače: 600 x 600 dpi
                         1 x kazeta pre 250 list., bočný podávač na 100 listov Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:           258,00
                         hmotnosť papiera 64 – 128 g/m2             • Super G3 Fax Board AG1                   299,00
                         duplexná jednotka štandard               • Color Send kit Y1                      290,00
                         predvoľba počtu kópií 1 – 999, zoom: 25 – 400%     • PCL kit AF1
                         pamäť RAM 256MB, USB, Ethernet
                                                    Príslušenstvo:                        387,00
                        iR ako tlačiareň, skener a send funkcie (voliteľne):   • DADF AB1                          145,00
                         PDL: URFII LT                     • podstavec                          258,00
                         farebné sieťové skenovanie (TWAIN)           • kazetová jednotka W1 (1 x 550 listov)            31,00
                         rozlíšenie skenovania: 75 – 600 dpi podľa farby    • kazetový oddeľovač A1 (pre W1 a AE1)            387,00
                         štandardné ovládače Windows a Mac           • kazetová jednotka AE1 vr.podstavca (2 x 550 listov)     515,00
                         rýchlosť skenovania 25 ipm A4 BW, 13 ipm A4 color   • Finisher B1                         104,00
                         skenovanie do e-mailu (SMTP), do PC (SMB, FTP),    • prídavná priehradka finishera                39,00
                                                    • Pow. Supl. kit U1 (pre B1 a AE1)
                          iWDM, USB kľúč
                         formáty súborov: TIFF, JPEG, PDF, h.comp.PDF      Spotrebný materiál:                      42,00
                                                    • toner C–EXV33 (14.600 kópií)                250,00

                                                    • válc. jednotka C–EXV32/33 (140.000 kópií)

A4/A3 20/15            10.000                                Voliteľné služby:                        
  ČB str./min.                                             • Servisná zmluva All In - Click charge            115,00
                 kópií/mesiac                              • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček         240,00
                                                    • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček           330,00
                                                    • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček

                                                    Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.        

                 imageRUNNER 2206iF

                         čiernobiele multifunkčné zariadenie A3         PRODUKT/TOVAR                     CENA bez DPH
                         kopírovanie, tlač, skenovanie, fax a send
                         rýchlosť kopírovania / tlače: 22 A4/min.; 11 A3/min.  iR2206iF vr. DADF                       1.099,00
                         doba zahriatia: 13s, prvá kópia po 7,4 s        • válcová jednotka, 1x kazeta na 250 listov, 512MB RAM,
                         rozlíšenie kopírovania a tlače: 600 x 600 dpi
                         1 x kazeta na 250 listov, bočný podávač na 80 listov  sieťová tlačová karta UFRII a farebné skenovanie, DADF,
                         hmotnosť papiera 64 – 128 g/m2
                         duplexná jednotka a DADF štandard           duplex, fax, WiFi a send
                         predvoľba počtu kópií 1 – 999, zoom: 25 – 400%
                         pamäť RAM 512MB                    Príslušenstvo:                        140,00
                         USB, Ethernet, WiFi                  • podstavec J1                        255,00
                                                    • kazetová jednotka AD1 (1 x 250 listov)            55,00
                        iR ako tlačiareň, skener, fax a send zariadenie:     • kazeta BB1 samostatná (1 x 250 listov)
                         PDL: UFRII LT / PCL 6
                         farebné sieťové skenovanie               Spotrebný materiál:                      25,00
                         štandardné ovládače Windows a Mac           • toner C–EXV42 (10.200 kópií)                170,00
                         rýchlosť skenovania 23 ipm A4 BW, 12 ipm A4 color
                         skenovanie do e-mailu (SMTP), SMB           • válc. jednotka C–EXV42 (66.000 kópií)
                         formáty súborov: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF
                                                    Voliteľné služby:                        
                                                    • Servisná zmluva All In - Click charge            115,00
                                                    • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček         240,00
                                                    • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček           330,00
                                                    • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček

A4/A3 22/11            10.000                                Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.        
  ČB str./min.
                 kópií/mesiac

                                                    PRODUKT/TOVAR                     CENA bez DPH

                                                    iR2525                            1.349,00
                                                    • válcová jednotka, 2 x kazeta na 550 listov, 256MB RAM,
      imageRUNNER 2525 • 2530i
                                                    sieťová tlačová karta UFR II, farebné skenovanie, duplex

                                                    iR2530i                            1.349,00
                                                    • válcová jednotka, 2 x kazeta na 550 listov, 512MB RAM,
                         čiernobiele multifunkčné zariadenie A3
                         kopírovanie, tlač, skenovanie + voliteľný fax     sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné skenovanie, duplex,
                         send funkcie (u iR2525 voliteľne)
                         rýchlosť kopírovania / tlače:             DADF, send

                          25 A4/min. /15 A3/ min – iR2525           Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:           258,00
                          30 A4/min. /15 A3/ min – iR2530i           • Super G3 Fax Board AG1                   299,00
                         doba zahriatia 30 s, prvá kópia po 5,4 s        • Color Send kit Y1 (len pre iR 2525)             290,00
                         rozlíšenie kopírovania a tlače: 600 x 600 dpi     • PCL kit AF1 (len pre iR 2525)
                         2 x kazeta pre 550 list., bočný podávač na 100 listov
                         hmotnosť papiera 64 – 128 g/m2             Príslušenstvo:                        387,00
                         duplexná jednotka štandard               • DADF AB1 (len pre iR 2525)                 145,00
                         zoom: 25 – 400%                    • podstavec                          387,00
                         pamäť RAM 256MB (512MB 2530i), USB, Ethernet      • kazetová jednotka AE1 vr.podstavca (2 x 550 listov)     515,00
                                                    • Finisher B1                         104,00
                        iR ako tlačiareň, skener a send zariadenie        • prídavná priehradka finishera                39,00
                        (iR2525 voliteľne/iR2530i štandard):           • Pow. Supl. kit U1(pre B1)
                         PDL: URFII LT (iR2525)
                                                    Spotrebný materiál:                      42,00
                             URFII LT / PCL 5e/6 (iR2530i)         • toner C–EXV33 (14.600 kópií)                250,00
                         farebné sieťové skenovanie (TWAIN)
                         štandardné ovládače Windows a Mac           • válc. jednotka C–EXV32/33 (140.000 kópií)
                         rýchlosť skenovania 25 ipm A4 BW, 13 ipm A4 color
iR 2530i vr. kazetovej jednotky         skenovanie do e-mailu (SMTP), do PC (SMB, FTP),    Voliteľné služby:                        
                                                    • Servisná zmluva All In - Click charge            115,00
                          iWDM, USB kľúč                    • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček         240,00
                         formáty súborov: TIFF, JPEG, PDF, h. comp. PDF     • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček (len pre iR 2525)  330,00
                                                    • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček (len pre iR 2525)  280,00
                                                    • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček (len pre iR 2530i) 370,00
                                                    • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček (len pre iR 2530i)

A4/A3 25/30/15 15.000/20.000                                      Informácie o servisných balíčkoch a servisných
ČB str./min.           kópií/mesiac                                 zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

strana 04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9