Page 4 - katalog
P. 4

Canon KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 25 STR./MIN.

imageRUNNER 2520                                    PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

                •	 čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A3    iR2520 vr. horného veka	                649,00
                •	 kopírovanie, tlač, skenovanie + voliteľný fax a send •	válcová jednotka, 1x kazeta na 250 listov, sieťová tlačová
                •	 rýchlosť kopírovania / tlače: 20 A4/min.; 15 A3/min. 	 karta UFRII a farebné skenovanie, duplex a 256 MB RAM
                •	 doba zahriatia: 30 s, prvá kópia po 6,4 s
                •	 rozlíšenie kopírovania a tlače: 600 x 600 dpi     Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:       258,00
                •	 1x kazeta pre 250 listov, bočný podávač na 100 list. •	Super G3 Fax Board AG1 	               299,00
                •	 hmotnosť papiera 64 – 128 g/m2            •	Color Send kit Y1	                  290,00
                •	 duplexná jednotka štandard              •	PCL kit AF1	
                •	 predvoľ ba počtu kópií 1 – 999, zoom: 25 – 400%
                •	 pamäť RAM 256 MB, USB, Ethernet            Príslušenstvo:                     387,00
                                            •	DADF AB1 	                      145,00
                iR ako tlačiareň, skener a send zariadenie        •	 podstavec	                     258,00
                (voliteľne):                       •	kazetová jednotka W1 (1x 550 listov)	
                •	 PDL: URFII LT                     •	kazetový oddeľovač A1 (pre W1 a AE1)	         31,00
                •	 farebné sieťové skenovanie (TWAIN)          •	kazetová jednotka AE1 vr.podstavca (2x 550 listov)	 387,00
                •	 rozlíšenie skenovania: 75 – 600 dpi podľa farby    •	 Finisher B1 (interný)	               515,00
                •	 štandardné ovládače Windows a Mac           •	prídavná priehradka finishera	            104,00
                •	 rýchlosť skenovania 25 ipm A4 BW, 13 ipm A4 color   •	 Pow. Supl. kit U1 (pre B1 a AE1)	
                •	 skenovanie do e-mailu (SMTP), do PC (SMB, FTP), 	                               39,00
                	 iWDM, USB kľúč
                •	 formáty súborov: TIFF, JPEG, PDF, h.comp.PDF     Spotrebný materiál:                   39,00
                                            •	 toner C–EXV33 (14.600 kópií)	            249,00
                                            •	válc. jednotka C–EXV32/33 (140.000 kópií)	

A4/A3 20/15 10.000                                  Voliteľné služby:	                     (
 čb. str./min. kópií/mesiac                              • Servisná zmluva All In - Click charge	        115,00
                                            • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	     240,00
                                            • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	       330,00
                                            • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                            Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.	

imageRUNNER 2206iF

                •	 čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A3    PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
                •	 kopírovanie, tlač, skenovanie, fax a send
                •	 rýchlosť kopírovania / tlače: 22 A4/min.; 11 A3/min. iR2206iF vr. DADF	1.099,00
                •	 doba zahriatia: 13 s, prvá kópia po 7,4 s
                •	 rozlíšenie kopírovania a tlače: 600 x 600 dpi     •	válcová jednotka, 1x kazeta na 250 listov, 512 MB RAM,
                •	 1x kazeta na 250 listov, bočný podávač na 80 listov   sieťová tlačová karta UFRII a farebné skenovanie, DADF,
                •	 hmotnosť papiera 64 – 128 g/m2
                •	 duplexná jednotka a DADF štandard           	 duplex, fax, WiFi
                •	 predvoľ ba počtu kópií 1 – 999, zoom: 25 – 400%
                •	 pamäť RAM 512 MB                   Príslušenstvo:                     140,00
                •	 USB, Ethernet, WiFi                  • podstavec J1	                    255,00
                                            • kazetová jednotka AD1 (1x 250 listov)	
                iR ako tlačiareň, skener, fax a send zariadenie:     • kazeta BB1 samostatná (1x 250 listov) 	        55,00
                •	 PDL: UFRII LT / PCL 6
                •	 farebné sieťové skenovanie              Spotrebný materiál:                   23,00
                •	 štandardné ovládače Windows a Mac           •	 toner C–EXV42 (10.200 kópií)	            160,00
                •	 rýchlosť skenovania 23 ipm A4 BW, 12 ipm A4 color   •	válc. jednotka C–EXV42 (66.000 kópií)	
                •	 skenovanie do e-mailu (SMTP), SMB
A4/A3 22/11 10.000      •	 formáty súborov: TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF     Voliteľné služby:	                     (
 čb. str./min. kópií/mesiac                              • Servisná zmluva All In - Click charge	        115,00
                                            • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	     240,00
                                            • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	       330,00
                                            • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                            Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.	

imageRUNNER 2625i                                    PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

                •	 čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A3    iR2625i	1.249,00
                •	 tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,
                	 ukladanie	a voliteľné faxovanie            •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 2 GB RAM,
                •	 rýchlosť kopírovania / tlače: 25 A4/min.        sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné skenovanie,
                •	 doba zahriatia: 12 s a menej
                •	 prvá kópia: 5,9 s a menej               	 duplex, send, bez veka, bez podávača
                •	 predvoľ ba počtu kópií 1 – 9999
                •	 rozlíšenie tlače: 1.200 x 1.200 dpi          Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:       300,00
                •	 automatická obojstranná tlač             •	Super G3 Fax Board AV2 	               340,00
                •	 zásobník papiera: 2x kazeta pre 550 listov      •	PostScript kit BT1	
                	 + bočný podávač 100 listov
                •	 hmotnosť médií: 60 – 128 g/m2 pri podávaní z kazety  Príslušenstvo:                     270,00
                	 52 – 220 g/m2 pri podávaní z bočného podávača     •	DADF AZ1 	                      38,00
                •	 maximálna kapacita vstupu papiera: 2.300 listov    •	horný kryt kopírovací desky Z 	
                •	 ovládací panel: 7” (17,8 cm, dotykový); RAM 2 GB   •	 podstavec	                     185,00
                •	 rozhranie: 4x USB 2.0, Ethernet až 1000BaseT, WiFi  •	kazetová jednotka AN1 vr.podstavca (2x 550 listov)	 519,00
                                            • Finisher J1 (interný)	                660,00
                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:    •	vnútorná dvojpriehradka L1	
                •	 PDL: UFRII, PCL6, voliteľne PostScript 3       •	nástavec podávača obálok D1	             45,00
                •	 sieťová tlač štandard                                            124,00
                •	 farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi
                •	 štandardné ovládače Windows a Mac           Spotrebný materiál:                   75,00
                •	 skenovanie do e-mailu a do PC, formát: TIFF, JPEG,  •	 toner C–EXV59 (30.000 kópií)	            235,00
                	 PDF                          •	 válc. jednotka C–EXV59 (138.000 kópií)	
                •	 fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán
                                            Voliteľné služby:	                     (
                                            • Servisná zmluva All In - Click charge	        133,00
                                            • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	     280,00
                                            • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	       370,00
                                            • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

A4/A3   25 15.000                                   Informácie o servisných balíčkoch a servisných
 čb. str./min. kópií/mesiac                                 zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                     04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9