Page 4 - katalog
P. 4

Canon KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 25 STR./MIN.

imageRUNNER 2224 • 2224iF                                             PRODUKT/TOVAR 	              CENA bez DPH

                             •	čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A3     iR2224 vr. horného veka	572,90
                             •	tlač, kopírovanie, skenovanie (iR2224)
                             •	tlač, kopírovanie, skenovanie, odesíloání a faxovanie  •	válcová jednotka, 1x kazeta na 250 listov, 1GB RAM,
                                                          	 tlačová karta UFR, vrátane horného veka
                               (iR 2224iF)
                             •	rýchlosť kopírovania / tlače: 24 A4/min., 12 A3/min.  iR2224iF vr. DADF	1.241,90
                             •	doba zahriatia: 13s a menej, prvá kópia: 7,4 s a menej
                             •	predvoľ ba počtu kópií 1 – 999             •	válcová jednotka, 1x kazeta na 250 listov, 1GB RAM,
                             •	rozlíšenie tlače: až 1.200 x 1.200 dpi          sieťová tlačová karta UFR/PCL, farebné skenovanie,
                             •	integrovaná duplexná jednotka (iR2224iF)
                             •	horný podávač originálov pre 50 listov (iR2224iF)    	 duplex, send, fax, WiFi, vrátane DADF
                             •	zásobník papiera: 1x kazeta pre 250 listov
                             	 + bočný 100 listov                   Príslušenstvo:                    188,00
                             •	hmotnosť médií: 60 – 157 g/m2 z bočného podávača    •	podstavec J2	
                             •	ovládací panel: 3,5” (8,9 cm, dotykový); 1GB RAM    •	kazetová jednotka AK1 (1x 250 listov)	326,80
                             •	 rozhranie: USB 2.0 (iR 2224)
                             •	 rozhranie: USB 2.0, Ethernet, WiFi (iR 2224iF)     Spotrebný materiál:                  24,20
                                                          •	 toner C–EXV42 (10.200 kópií)	           167,80
                                                          •	válc. jednotka C–EXV42 (66.000 kópií)	

                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:                 Voliteľné služby:	                    (
                •	PDL: UFRII (iR 2224)                               •	Servisná zmluva All In - Click charge	       142,60
                •	PDL: UFRII/PCL5/PCL6 (iR 2224iF)                         •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	    278,80
                •	farebné odosielanie a skenovanie (iR2224iF)                    •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	      389,20
                •	štandardné ovládače Windows a Mac                         •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	
                •	 fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 512 strán
                                                          Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.	
                 (iR 2224iF)
A4/A3 24/12 8.000
 čb. str./min. kópií/mesiac

imageRUNNER 2425 • 2425i                                              PRODUKT/TOVAR 	              CENA bez DPH

                             •	čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A3     iR2425 vr. horného veka	671,90
                             •	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie
                             	 a voliteľné faxovanie                  •	válcová jednotka, 1x kazeta na 250 listov, 2GB RAM,
                             •	rýchlosť kopírovania / tlače: 25 A4/min., 15 A3/min.  	 sieťová tlačová karta UFR/PCL, farebné skenovanie,
                             •	doba zahriatia: 4 s a menej, prvá kópia: 7,4 s a menej
                             •	predvoľ ba počtu kópií 1 – 9999              duplex, send, vrátane horného veka
                             •	rozlíšenie tlače: 1.200 x 1.200 dpi
                             •	integrovaná duplexná jednotka              iR2425i vr. DADF	1.548,90
                             •	horný podávač originálov pre 50 listov (iR 2425i)
                             •	zásobník papiera: 1x kazeta pre 250 listov       •	válcová jednotka, 1x kazeta na 250 listov, 2GB RAM,
                             	 + bočný 80 listov                     sieťová tlačová karta UFR/PCL, farebné skenovanie,
                             •	hmotnosť médií: 60 – 157 g/m2 z bočného podávača
                             •	ovládací panel: 7” (17,8 cm, dotykový); 2 GB RAM    	 duplex, send, vrátane DADF
                             •	 rozhranie: USB 2.0, Ethernet, WiFi
                                                          Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:      339,80
                                                          •	Super G3 Fax Board BE1 	              365,80
                                                          •	PostScript kit CM1	

                                                          Príslušenstvo:
                                                          •	podstavec J2	                   188,00
                                                          •	kazetová jednotka AK1 (1x 250 listov)	326,80

                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:                 Spotrebný materiál:                  24,60
                •	PDL: UFRII, PCL6, voliteľne PostScript 3                     •	 toner C–EXV60 (10.200 kópií)	           171,40
                •	sieťová tlač štandard; farebné odosielanie a skenovanie              •	válc. jednotka C–EXV42 (66.000 kópií)	
                •	štandardné ovládače Windows a Mac
A4/A3 25/12 10.000      •	 fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán                  Voliteľné služby:	                    (
 čb. str./min. kópií/mesiac                                           •	Servisná zmluva All In - Click charge	       142,60
                 (voliteľne)                                   •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	    278,80
                                                          •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	      389,20
                                                          •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                                          Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.	

imageRUNNER 2925i                                                 PRODUKT/TOVAR 	              CENA bez DPH

                             •	 čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A3    iR2925i	1.699,90
                             •	 tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie
                             	 a voliteľné faxovanie                  •	válcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 2 GB RAM,
                             •	 rýchlosť kopírovania / tlače: 25 A4/min., 15 A3/min.  	 sieťová tlačová karta UFR/PCL, farebné skenovanie,
                             •	 doba zahriatia: 4 s a menej              	 duplex, send, vrátane DADF AZ1
                             •	 prvá kópia: 7 s a menej
                             •	 predvoľ ba počtu kópií 1 – 9999            Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:      366,00
                             •	 rozlíšenie tlače: 1.200 x 1.200 dpi          •	Super G3 Fax Board BN1 	              365,80
                             •	integrovaná duplexná jednotka              •	PostScript kit BT1	                411,20
                             •	horný podávač originálov pre 50 listov         •	Barcode Printing Kit D1	              563,00
                             •	 zásobník papiera: 2x kazeta pre 550 listov       •	Data Storage Kit A1 SSD 256GB	
                             	 + bočný podávač 100 listov
                             •	 hmotnosť médií: 52 – 256 g/m2 pri podávaní z kazety  Príslušenstvo:                    249,00
                             	 52 – 300 g/m2 pri podávaní z bočného podávača      •	podstavec S3	
                             •	 maximálna kapacita vstupu papiera: 2.300 listov    •	kazetová jednotka AW1 vr.podstavca (2x 550 listov)	 714,80
                             •	 ovládací panel: 7” (17,8 cm, dotykový); RAM 2 GB    •	 Finisher L1 (interný)	              790,00
                             •	 rozhranie: USB 2.0, Ethernet, WiFi           •	dierovacia jednotka pre finisher L1 (2/4 otvory)	 328,20
                                                          •	dierovacia jednotka pre finisher L1 (4 otvory)	  328,20
                                                          •	vnútorná dvojpriehradka M1	            50,60
                                                          •	výstupná priehradka T2	              31,00

                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax :                 Spotrebný materiál:                  81,60
                •	 PDL: UFRII, PCL6, voliteľne PostScript 3                     •	 toner C–EXV67 (33.000 kópií)	           109,20
                •	 voliteľný SSD disk                                •	válc. jednotka C–EXV63 (98.000 kópií)	
                •	 sieťová tlač štandard
                •	 farebné odosielanie a skenovanie                         Voliteľné služby:	                    (
                •	 štandardné ovládače Windows a Mac                        •	Servisná zmluva All In - Click charge	       168,60
                •	 fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán                  •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	    330,80
                                                          •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	      428,00
                 (voliteľne)                                   •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

A4/A3 25/15 15.000                                                Informácie o servisných balíčkoch a servisných
 čb. str./min. kópií/mesiac                                              zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                                    04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9