Page 3 - katalog
P. 3

KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A4 DO 71 STR./MIN. Canon

imageRUNNER 1643i II • 1643iF II                            PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

                •	 čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A4   iR1643i II	769,90
                •	 tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,
                	 ukladanie a faxovanie (iR 1643iF II)         •	1x kazeta na 550 listov, sieť. tlačová karta UFR II / PCL / PS,
                •	 rýchlosť kopírovania / tlače: 43 A4/min.        duplex, DADF, send, WiFi, bez cartridge
                •	 doba zahriatia: 14 s a menej
                •	 rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi           iR1643iF II	869,90
                •	 automatická obojstranná tlač
                •	 jednopriechodový horný podávač originálov 50 list.  •	1x kazeta na 550 listov, sieť. tlačová karta UFR II / PCL / PS,
                •	 zásobník papiera: 1x kazeta pre 550 listov       duplex, DADF, send, WiFi, fax , bez cartridge
                	 + bočný podávač 100 listov
                •	 hmotnosť médií: 60 – 120 g/m2 pri podávaní z kazety Príslušenstvo:                 162,00
                	 60 – 199 g/m2 pri podávaní z bočného podávača     •	podstavec V2	                162,00
                •	 maximálna kapacita vstupu papiera: 2.300 listov   •	kazetová jednotka PF-C1 (1x 550 listov) 	
                •	 ovládací panel: 5” (12,7 cm, dotykový)        •	telefónne slúchadlo 6 	            37,60
                •	 rozhranie: 3x USB 2.0, Ethernet až 1000BaseT, WiFi,
                	 NFC (iR 1643iF)                    Spotrebný materiál:
                                            •	 cartridge T06 (20.500 kópií)	99,00
                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:
                •	 PDL: UFRII, PCL6, PostScript 3 štandard       Voliteľné služby:	                 (
                •	 sieťová tlač štandard                •	Servisná zmluva All In - Click charge	    116,60
                •	 farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi      •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	 233,40
                •	 ukladanie na pamäť. zariadenie USB          •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	   271,00
                •	 štandardné ovládače Windows a Mac          •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	
                •	 skenovanie do e-mailu a do PC, formát:
A4 43 15.000          	 TIFF, JPEG, PDF
čb. str./min. kópií/mesiac   •	 fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 512 strán

imageRUNNER ADVANCE DX 527i • 617i • 717i
imageRUNNER ADVANCE DX 527iZ • 617iZ • 717iZ

                •	 čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A4   PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
                •	 tlač, kopírovanie, skeny, odosielanie, ukladanie
                	 a voliteľné faxovanie                 iR527i	                    1.529,90
                •	 rýchlosť kopírovania / tlače: 52 / 61 / 71 A4/min.
                •	doba zahriatia: 10 s, prvá kópia od 5,9 s       iR617i	                    1.759,90
                •	 rozlíšenie tlače: 600x600 dpi (max.1.200x1.200 dpi)
                •	 automatická obojstranná tlač             iR717i	                    2.209,90
                •	 jednopriechodový horný podávač originál. 100 list.  •	1x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM, 320 GB HDD, sieťová 	
                •	 zásobník papiera: 1x kazeta pre 550 listov      	 tlačová karta UFR II/PCL/PS, duplex, DADF, send, prístup
                	 + bočný podávač 100 listov              	 na web, šifrovaná zabezpečená tlač, ochranný vodoznak,
                •	 hmotnosť médií: 60 – 135 g/m2 pri podávaní z kazety 	 šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia, bez cartridge
                	 64 – 199 g/m2 pri podávaní z bočného podávača
                •	 maximálna kapacita vstupu papiera: 3.300 listov   iR527iZ	                    1.979,90
                •	 ovládací panel: 10,1” (25,6 cm, dotykový)
                •	 HDD 320 GB; RAM 3 GB                 iR617iZ	                    2.219,90
                •	 rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,
                	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné NFC      iR717iZ	                    2.659,90
                	 a Bluetooth                      •	1x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM,320 GB HDD, sieťová
                                            	 tlačová karta UFR II/PCL/PS, duplex, DADF, interný finisher, 	
iR ADVANCE DX 717i       iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:   	 send, prístup na web, šifrovaná zabezpečená tlač, ochranný
                •	 PDL: UFRII, PCL6, PostScript 3 štandard       	 vodoznak, šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia,
iR ADVANCE DX 717iZ       •	 sieťová tlač štandard                	 bez cartridge
  A4 52/61/71 20.000     •	 farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi
  čb. str./min. kópií/mesiac •	 štandardné ovládače Windows a Mac          Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:   350,20
                •	 skenovanie do e-mailu a do PC, formát:        •	Fax Board AY1	                472,20
                	 TIFF, JPEG, PDF                    •	Digital User Signature Kit C1	        493,00
                •	 fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán    •	Universal Send Trace and Smooth PDF Kit A1	 150,40
                                            •	Remote Fax Kit A1	              411,20
                iR “Z”: modely s interným finisherom          •	Barcode Printing Kit D1	
                •	 počet vnútorných priehradok: 2
                •	 kapacita hornej priehradky: 400 listov        Príslušenstvo:
                •	 kapacita dolnej priehradky: 100 listov        •	kazetová jednotka AR1 vr.podstavca (1x 550 listov) 	 581,20
                •	 kapacita výstupného zásobníku: 500 listov 80 g/m2  •	kazetová jednotka D1 vr.podstavca
                •	 poloha zošitia: rohové                	 (1x 550 listov + 1x 2.000 listov) 	     1.006,80
                •	 gramáž papiera pre zošívanie: 60 – 120 g/m2     •	kazetová jednotka AG1 (1x 550 listov) 	   387,80
                •	 kapacita zošitia: 30 listov 60 – 90 g/m2       •	podstavec W2 (vysoký) 	           208,80
                                            •	podstavec X2 (nízky) 	            119,20
                   	 20 listov 91 – 120 g/m2             •	podávač obálok A1 	             432,80
                                            •	connection kit A1 Bluetooth 	             84,20

                                            Spotrebný materiál:
                                            •	cartridge T03 (51.500 kópií)	188,80

                                            Voliteľné služby:	                 (
                                            •	Servisná zmluva All In - Click charge	    142,60
                                            •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	 278,80
                                            •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	   389,20
                                            •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                            Informácie o servisných balíčkoch a servisných
                                               zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                          03
   1   2   3   4   5   6   7   8