Page 3 - katalog
P. 3

Canon                       kancelárske čiernobiele kopírky / tlačiarne • formát A4 do 50 str./min. |||

                   imageRUNNER 1435P                            PRODUKT/TOVAR                  CENA bez DPH

                           digitálna čiernobiela laserová tlačiareň A4       iR1435P (len tlačiareň)               569,00
                           pripravené pre e-maintenance a uniFLOW         • válcová jednotka, 1x kazeta na 500 listov, 512 MB RAM,
                           rýchlosť tlače: 35 A4 / min.
                           doba zahriatia: 20 s, prvá kópia po 7,8 s        sieťová tlačová karta UFR II/PCL/PostScript, duplex
                           rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi
                           automatická obojstranná tlač              Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:             365,00
                           1 x kazeta pre 500 listov, bočný podávač 100 listov   • Barcode Printing Kit D1                     515,00
                           hmotnosť médií: 64 – 90 g/m2 pri podávaní z kazety,
                                                       • Universal Send Security Feature Set E1
                            60 – 128 g/m2 pri podávaní z bočného podávača
                           maximálna kapacita vstupu papiera: 1.100 listov     Príslušenstvo:                           80,00
                           pamäť RAM 512MB, USB, Ethernet             • podstavec                            155,00
                                                       • kazetová jednotka AC1 (1 x 500 listov)              71,00
                          iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:    • kazeta AW1 samostatná (1 x 500 listov)
                           PDL: UFRII-LT, PCL5/6, PostScript
                           sieťová tlač štandard                  Spotrebný materiál:                        69,00
                           štandardné ovládače Windows a Mac            • toner C–EXV50 (17.600 kópií)                  56,00

                                                       • válc. jednotka C–EXV50 (35.500 kópií)

A4 35                 5.000                                 Voliteľné služby:                          
                                                       • Servisná zmluva All In - Click charge              100,00
ČB str./min.             kópií/mesiac                              • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček           199,00
                                                       • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček             229,00
                                                       • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček

                                                       PRODUKT/TOVAR                  CENA bez DPH

imageRUNNER 1435 • 1435i • 1435iF                                      iR1435                        569,00
                                                       • válcová jednotka, toner, 1x kazeta na 500 listov, 512 MB RAM,

                           ČB multifunkčné zariadenie A4 : tlač, kopírovanie,   sieťová tlačová karta UFR II/PCL, duplex, veko
                            farebné skenovanie, DADF (iR1435i, 1435iF),
                            fax (iR1435iF) a SEND (iR1435i, 1435iF)        iR1435i                       619,00
                                                       • válcová jednotka, 1x kazeta na 500 listov, 512 MB RAM,
                           pripravené pre e-maintenance a uniFLOW
                           rýchlosť kopírovania / tlače: 35 A4 / min.       sieťová tlačová karta UFR II/PCL/PS, duplex, DADF, send
                           doba zahriatia: 20 s, prvá kópia po 7,9 s
                           rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi             iR1435iF                       699,00
                           automatická obojstranná tlač              • válcová jednotka, 1x kazeta na 500 listov, 512 MB RAM,
                           1 x kazeta pre 500 listov, bočný podávač 100 listov
                           hmotnosť médií: 64 – 90 g/m2 pri podávaní z kazety,   sieťová tlačová karta UFR II/PCL/PS, duplex, DADF, fax, send

                            60 – 128 g/m2 pri podávaní z bočného podávača     Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:             365,00
                           maximálna kapacita vstupu papiera: 1100 listov     • Barcode Printing Kit D1                     515,00
                           pamäť RAM 512MB, USB, Ethernet
                                                       • Universal Send Security Feature Set E1
                          iR ako tlačiareň / skener /send zariadenie / fax:
                           PDL: UFRII-LT, PCL5/6 štandard; PostScript       Príslušenstvo:                           80,00
                                                       • podstavec                            155,00
                            (iR1435i, 1435iF)                   • kazetová jednotka AC1 (1 x 500 listov)              71,00
                           sieťová tlač štandard                  • kazeta AW1 samostatná (1 x 500 listov)              38,00
                           farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi       • telefónne slúchadlo K1
                           SEND funkcia: farebné odosielanie do mailu, PC,
                          USB pamäťového zariadenia                 Spotrebný materiál:                        69,00
                           fax Super G3 33,6 kbps, pamäť až 512 strán       • toner C–EXV50 (17.600 kópií)                  56,00

                            (iR1435iF)                      • válc. jednotka C–EXV50 (35.500 kópií)
                           štandardné ovládače Windows a Mac
iR 1435iF vr. kazetovej jednotky                                       Voliteľné služby:                          
                                                       • Servisná zmluva All In - Click charge              100,00
A4 35                 15.000                                 • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček           199,00
                                                       • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček             229,00
ČB str./min.             kópií/mesiac                              • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček

                                                       Informácie o servisných balíčkoch a servisných
                                                          zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

imageRUNNER ADVANCE 525i • 615i • 715i                                    PRODUKT/TOVAR                  CENA bez DPH

                                                       iR525i                              
                                                                                        
                           čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A4     iR615i                              
                           tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,
                                                       iR715i
                            ukladanie a voliteľné faxovanie            • 1x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM,250 GB HDD, sieťová
                           rýchlosť kopírovania / tlače: 52/61/71 A4 / min.
                           doba zahriatia: 30 s a menej              tlačová karta UFR II/PCL/PS, duplex, DADF, send, prístup
                           rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi (max.1.200x1.200 dpi)
                           automatická obojstranná tlač              na web, šifrovaná zabezpečená tlač, ochranný vodoznak,
                           jednopriechodový horný podávač originálov 100 list
                           zásobník papiera: 1 x kazeta pre 550 listov       šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia

                            + bočný podávač 100 listov              iR525iZ                              
                           hmotnosť médií: 60 – 135 g/m2 pri podávaní z kazety                                    
                                                       iR615iZ                              
                            64 – 199 g/m2 pri podávaní z bočného podávača
                           maximálna kapacita vstupu papiera: 3.200 listov     iR715iZ
                           ovládací panel: 10,1” (25,6 cm, dotykový)        • 1x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM,250 GB HDD, sieťová
                           HDD 250 GB; RAM 3GB
                           rozhranie: 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0,Ethernet až     tlačová karta UFR II/PCL/PS, duplex, DADF, interný

                            1000BaseT, WiFi + voliteľné NFC a Bluetooth      finisher, send, prístup na web, šifrovaná zabezpečená tlač,

                          iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:    ochranný vodoznak, šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia
                           PDL: UFRII, PCL6, PostScript 3 štandard
                           sieťová tlač štandard                  Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:             
                           farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi       • Fax Board AY1                          
                           štandardné ovládače Windows a Mac
                           skenovanie do e-mailu a do PC, formát: TIFF, JPEG, PDF • Barcode Printing Kit D1
                           fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán
                                                       Príslušenstvo:                          
                                                       • kazetová jednotka AR1 vr.podstavca (1 x 550 listov)       
                                                       • kazetová jednotka D1 vr.podstavca (1 x 550 + 1 x 2.000 listov) 
                                                       • kazetová jednotka AG1 (1 x 550 listov)

                                                       Spotrebný materiál:                        
                                                       • cartridge T03 (51.500 kópií)

iR ADV 715iZ vr. kazetovej jednotky                                     Voliteľné služby:                         
                                                       • Servisná zmluva All In - Click charge              
A4 52/61/71 20.000                                              • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček           
ČB str./min.            kópií/mesiac                              • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček             
                                                       • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček

                                                                                 strana 03
   1   2   3   4   5   6   7   8