Page 3 - katalog
P. 3

KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A4 DO 71 STR./MIN. Canon

imageRUNNER 1643i II • 1643iF II                             PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

                •	 čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A4    iR1643i II	                  773,90
                •	 tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,      •	1x kazeta na 550 listov, 1GB RAM, sieťová tlačová karta UFR/
                	 ukladanie a faxovanie (iR 1643iF II)          PCL/PostScript, duplex, DADF, send, WiFi, bez cartridge
                •	 rýchlosť kopírovania / tlače: 43 A4/min.
                •	 doba zahriatia: 14 s a menej              iR1643iF II	                  866,90
                •	 rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi            •	1x kazeta na 550 listov, 1GB RAM, sieťová tlačová karta UFR/
                •	integrovaná duplexná jednotka              PCL/PostSript, duplex, DADF, send, WiFi, fax, bez cartridge
                •	 jednopriechodový horný podávač originálov 50 listov
                •	 zásobník papiera: 1x kazeta pre 550 listov       Príslušenstvo:                 162,00
                	 + bočný podávač 100 listov               •	podstavec V2	                162,00
                •	 hmotnosť médií: 60 – 120 g/m2 pri podávaní z kazety  •	kazetová jednotka PF-C1 (1x 550 listov) 	
                	 60 – 199 g/m2 pri podávaní z bočného podávača      •	telefónne slúchadlo 6 	            37,60
                •	 maximálna kapacita vstupu papiera: 2.300 listov
                •	 ovládací panel: 5” (12,7 cm, dotykový)         Spotrebný materiál:
                •	 rozhranie: USB 2.0, Ethernet, WiFi, NFC (iR1643iF II) •	cartridge T06 (20.500 kópií)	104,80

                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:    Voliteľné služby:	                 (
                •	 PDL: UFRII, PCL6, PostScript 3 štandard        •	Servisná zmluva All In - Click charge	    116,60
                •	 sieťová tlač štandard                 •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	 233,40
                •	 farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi       •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	   271,00
                •	 ukladanie na pamäť. zariadenie USB           •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	
                •	 štandardné ovládače Windows a Mac
A4 43 15.000          •	 skenovanie do e-mailu a do PC, formát:
čb. str./min. kópií/mesiac   	 TIFF, JPEG, PDF
                •	 fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 512 strán

                  (iR1643iF II)

imageRUNNER ADVANCE DX 529i • 619i • 719i
imageRUNNER ADVANCE DX 529iZ • 619iZ • 719iZ

                •	 čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A4    PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
                •	 tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie
                	 a voliteľné faxovanie                  iR529i	1.689,90
                •	 rýchlosť kopírovania / tlače: 52 / 61 / 71 A4/min.   iR619i	1.949,90
                •	doba zahriatia: 10 s, prvá kópia od 5 s         iR719i	2.439,90
                •	 rozlíšenie tlače: 1.200 x1.200 dpi
                •	integrovaná duplexná jednotka              •	1x kazeta na 550 listov, 3,5 GB RAM, 256 GB SSD, sieťová 	
                •	 jednopriechodový horný podávač originálov 100 listov  	 tlačová karta UFR/PCL/PostScript, duplex, DADF, send,
                •	 zásobník papiera: 1x kazeta pre 550 listov
                	 + bočný podávač 100 listov                bez cartridge
                •	 hmotnosť médií: 60 – 135 g/m2 pri podávaní z kazety
iR ADVANCE DX 719i       	 60 – 200 g/m2 pri podávaní z bočného podávača      iR529iZ	2.189,90
                •	 maximálna kapacita vstupu papiera: 3.200 listov    iR619iZ	2.439,90
                •	 ovládací panel: 10,1” (25,6 cm, dotykový)       iR719iZ	2.939,90
                •	 SSD 256 GB; RAM 3,5 GB
                •	 rozhranie: USB 2.0, USB 3.0, Ethernet         •	1x kazeta na 550 listov, 3,5 GB RAM, 256 GB SSD, sieťová 	
                                             	 tlačová karta UFR/PCL/PostScript, duplex, DADF, send,
                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:
                •	 PDL: UFRII, PCL6, PostScript 3              interný finisher, bez cartridge
                •	 sieťová tlač
                •	 farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi       Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:   128,40
                •	 štandardné ovládače Windows a Mac           •	WiFi board D1	                384,00
                •	 skenovanie do e-mailu a do PC, formát:         •	Fax Board BM1	                472,20
                	 TIFF, JPEG, PDF                     •	Digital User Signature Kit C1	        493,00
                •	 fax Super G3 33.6 kbps, pamäť až 30.000 strán     •	Universal Send Trace and Smooth PDF Kit A1	 150,40
                                             •	Remote Fax Kit A1	              411,20
                  (voliteľne)                      •	Barcode Printing Kit D1	

                iR “Z”: modely s interným finisherom           Príslušenstvo:
                •	 počet vnútorných priehradok: 2             •	kazetová jednotka AR1 vr.podstavca (1x 550 listov) 	 581,20
                •	 kapacita hornej priehradky: 400 listov         •	kazetová jednotka D1 vr.podstavca
                •	 kapacita dolnej priehradky: 100 listov         	 (1x 550 listov + 1x 2.000 listov) 	     1.006,80
                •	 kapacita výstupného zásobníku: 500 listov 80 g/m2   •	kazetová jednotka AG1 (1x 550 listov) 	   387,80
                •	 poloha zošitia: rohové                 •	podstavec W2 (vysoký) 	           208,80
                •	 gramáž papiera pre zošívanie: 60 – 120 g/m2      •	podstavec X2 (nízky) 	            119,20
                •	 kapacita zošitia:	30 listov 60 – 90 g/m2        •	podávač obálok A1 	             432,00
                                             •	connection kit A1 Bluetooth 	        97,20
                   	 20 listov 91 – 120 g/m2
                                             Spotrebný materiál:
                                             •	cartridge T03 (51.500 kópií)	200,00

iR ADVANCE DX 719iZ                                    Voliteľné služby:	                 (
  A4 52/61/71 20.000                                  •	Servisná zmluva All In - Click charge	    142,60
  čb. str./min. kópií/mesiac                              •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	 278,80
                                             •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	   389,20
                                             •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                             Informácie o servisných balíčkoch a servisných
                                                zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                          03
   1   2   3   4   5   6   7   8