Page 3 - katalog
P. 3

KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A4 DO 71 STR./MIN. Canon

imageRUNNER 1643i • 1643iF                                 PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

                •	 čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A4     iR1643i	708,90
                •	 tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,
                	 ukladanie a faxovanie (iR 1643iF)            •	1x kazeta na 550 listov, sieťová tlačová karta UFR II / PCL /
                •	 rýchlosť kopírovania / tlače: 43 A4/min.        	 PS, duplex, DADF, send, WiFi, bez cartridge
                •	 doba zahriatia: 14 s a menej
                •	 rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi             iR1643iF	796,90
                •	 automatická obojstranná tlač
                •	 jednopriechodový horný podávač originálov 50 listov   •	1x kazeta na 550 listov, sieťová tlačová karta UFR II / PCL /
                •	 zásobník papiera: 1x kazeta pre 550 listov       	 PS, duplex, DADF, send, WiFi, fax , bez cartridge
                	 + bočný podávač 100 listov
                •	 hmotnosť médií: 60 – 120 g/m2 pri podávaní z kazety   Príslušenstvo:                     149,40
                	 60 – 199 g/m2 pri podávaní z bočného podávača      •	podstavec V2	                     149,40
                •	 maximálna kapacita vstupu papiera: 2.300 listov     •	kazetová jednotka PF-C1 (1x 550 listov) 	
                •	 ovládací panel: 5” (12,7 cm, dotykový)         •	telefónne slúchadlo 6 	                17,00
                •	 rozhranie: 3x USB 2.0, Ethernet až 1000BaseT, WiFi,
                	 NFC (iR 1643iF)                     Spotrebný materiál:
                                              •	 cartridge T06 (20.500 kópií)	98,40
                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:
                •	 PDL: UFRII, PCL6, PostScript 3 štandard         Voliteľné služby:	                     (
                •	 sieťová tlač štandard                  •	Servisná zmluva All In - Click charge	        112,40
                •	 farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi       •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	      225,00
                •	 ukladanie na pamäť. zariadenie USB           •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	       261,20
                •	 štandardné ovládače Windows a Mac            •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	
                •	 skenovanie do e-mailu a do PC, formát:
A4 43 15.000          	 TIFF, JPEG, PDF
čb. str./min. kópií/mesiac   •	 fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 512 strán

imageRUNNER ADVANCE DX 527i • 617i • 717i
imageRUNNER ADVANCE DX 527iZ • 617iZ • 717iZ

                •	 čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A4     PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
                •	 tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie
                	 a voliteľné faxovanie                  iR527i	                    1.429,90
                •	 rýchlosť kopírovania / tlače: 52 / 61 / 71 A4/min.
                •	doba zahriatia: 10 s, prvá kópia od 5,9 s        iR617i	                    1.629,90
                •	 rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi (max.1.200 x1.200 dpi)
                •	 automatická obojstranná tlač              iR717i	                    2.049,90
                •	 jednopriechodový horný podávač originálov 100 listov  •	1x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM, 320 GB HDD, sieťová 	
                •	 zásobník papiera: 1x kazeta pre 550 listov       	 tlačová karta UFR II/PCL/PS, duplex, DADF, send, prístup
                	 + bočný podávač 100 listov                	 na web, šifrovaná zabezpečená tlač, ochranný vodoznak,
                •	 hmotnosť médií: 60 – 135 g/m2 pri podávaní z kazety   	 šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia, bez cartridge
                	 64 – 199 g/m2 pri podávaní z bočného podávača
                •	 maximálna kapacita vstupu papiera: 3.300 listov     iR527iZ	                    1.849,90
                •	 ovládací panel: 10,1” (25,6 cm, dotykový)
                •	 HDD 320 GB; RAM 3 GB                  iR617iZ	                    2.049,90
                •	 rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,
                	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné NFC       iR717iZ	                    2.449,90
                	 a Bluetooth                       •	1x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM,320 GB HDD, sieťová
iR ADVANCE DX 717i                                     	 tlačová karta UFR II/PCL/PS, duplex, DADF, interný finisher, 	
                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:     	 send, prístup na web, šifrovaná zabezpečená tlač, ochranný
iR ADVANCE DX 717iZ       •	 PDL: UFRII, PCL6, PostScript 3 štandard         	 vodoznak, šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia,
  A4 52/61/71 20.000     •	 sieťová tlač štandard                  	 bez cartridge
  čb. str./min. kópií/mesiac •	 farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi
                •	 štandardné ovládače Windows a Mac            Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:        322,20
                •	 skenovanie do e-mailu a do PC, formát:         •	Fax Board AY1	                    470,80
                	 TIFF, JPEG, PDF                     •	Digital User Signature Kit C1	            491,60
                •	 fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán      •	Universal Send Trace and Smooth PDF Kit A1	      138,40
                                              •	Remote Fax Kit A1	                  377,60
                iR “Z”: modely s interným finisherom            •	Barcode Printing Kit D1	
                •	 počet vnútorných priehradok: 2
                •	 kapacita hornej priehradky: 400 listov         Príslušenstvo:                     534,80
                •	 kapacita dolnej priehradky: 100 listov         •	kazetová jednotka AR1 vr.podstavca (1x 550 listov) 	 925,60
                •	 kapacita výstupného zásobníku: 500 listov 80 g/m2    •	kazetová jednotka D1 vr.podstavca           356,40
                •	 poloha zošitia: rohové                 	 (1x 550 listov + 1x 2.000 listov) 	          191,80
                •	 gramáž papiera pre zošívanie: 60 – 120 g/m2       •	kazetová jednotka AG1 (1x 550 listov) 	        109,60
                •	 kapacita zošitia:	30 listov 60 – 90 g/m2        •	podstavec W2 (vysoký) 	                397,60
                                              •	podstavec X2 (nízky) 	
                   	 20 listov 91 – 120 g/m2              •	podávač obálok A1 	                  84,00
                                              •	NFC kit C1 	

                                              Spotrebný materiál:
                                              •	cartridge T03 (51.500 kópií)	187,80

                                              Voliteľné služby:	                     (
                                              •	Servisná zmluva All In - Click charge	        125,00
                                              •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	      268,60
                                              •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	       375,00
                                              •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                              Informácie o servisných balíčkoch a servisných
                                                 zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                          03
   1   2   3   4   5   6   7   8