Page 3 - katalog
P. 3

KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A4 DO 71 STR./MIN. Canon

imageRUNNER 1643i • 1643iF                                 PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

                •	 čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A4     iR1643i	619,00
                •	 tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,
                	 ukladanie a faxovanie (iR 1643iF)             • 1x kazeta na 550 listov, sieťová tlačová karta UFR II / PCL / PS,
                •	 rýchlosť kopírovania / tlače: 43 A4/min.          duplex, DADF, send, WiFi, bez cartridge
                •	 doba zahriatia: 14 s a menej
                •	 rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi             iR1643iF	699,00
                •	 automatická obojstranná tlač
                •	 jednopriechodový horný podávač originálov 50 list.    • 1x kazeta na 550 listov, sieťová tlačová karta UFR II / PCL / PS,
                •	 zásobník papiera: 1x kazeta pre 550 listov         duplex, DADF, send, WiFi, fax , bez cartridge
                	 + bočný podávač 100 listov
                •	 hmotnosť médií: 60 – 120 g/m2 pri podávaní z kazety   Príslušenstvo:                     124,00
                	 60 – 199 g/m2 pri podávaní z bočného podávača       • podstavec V1	                     141,00
                •	 maximálna kapacita vstupu papiera: 2.300 listov     • kazetová jednotka PF-C1 (1x 550 listov) 	
                •	 ovládací panel: 5” (12,7 cm, dotykový)          • telefónne slúchadlo 6 	                18,50
                •	 rozhranie: 3x USB 2.0, Ethernet až 1000BaseT,
                	 WiFi, NFC (iR 1643iF)                   Spotrebný materiál:                   94,00
                                              • cartridge T06 (20.500 kópií)	
                iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:
                •	 PDL: UFRII, PCL6, PostScript 3 štandard         Voliteľné služby:	                     (
                •	 sieťová tlač štandard                  • Servisná zmluva All In - Click charge	        100,00
                •	 farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi        • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	      199,00
                •	 ukladanie na pamäť. zariadenie USB            • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	       229,00
                •	 štandardné ovládače Windows a Mac            • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	
                •	 skenovanie do e-mailu a do PC, formát:
A4 43 15.000          	 TIFF, JPEG, PDF
čb. str./min. kópií/mesiac   •	 fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 512 strán

imageRUNNER ADVANCE 525i • 615i • 715i
imageRUNNER ADVANCE 525iZ • 615iZ • 715iZ

                •	 čiernobiele laserové multifunkčné zariadenie A4     PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
                •	 tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,
                	 ukladanie a voliteľné faxovanie              iR525i	                         (
                •	 rýchlosť kopírovania / tlače: 52/61/71 A4/min.
                •	 doba zahriatia: 30 s a menej               iR615i	                         (
                •	 rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi (max.1.200 x 1.200 dpi)
                •	 automatická obojstranná tlač               iR715i	                         (
                •	 jednopriechodový horný podávač originálov 100 list.   • 1x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM, 250 GB HDD, sieťová 	
                •	 zásobník papiera: 1x kazeta pre 550 listov        	 tlačová karta UFR II/PCL/PS, duplex, DADF, send, prístup
                	 + bočný podávač 100 listov                	 na web, šifrovaná zabezpečená tlač, ochranný vodoznak,
                •	 hmotnosť médií: 60 – 135 g/m2 pri podávaní z kazety   	 šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia, bez cartridge
                	 64 – 199 g/m2 pri podávaní z bočného podávača
                •	 maximálna kapacita vstupu papiera: 3.300 listov     iR525iZ	                         (
                •	 ovládací panel: 10,1” (25,6 cm, dotykový)
                •	 HDD 250 GB; RAM 3 GB                   iR615iZ	                         (
                •	 rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,
                	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné NFC        iR715iZ	                         (
                	 a Bluetooth                        • 1x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM,250 GB HDD, sieťová
                                              	 tlačová karta UFR II/PCL/PS, duplex, DADF, interný finisher, 	
iR ADVANCE 715i         iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:     	 send, prístup na web, šifrovaná zabezpečená tlač, ochranný
                •	 PDL: UFRII, PCL6, PostScript 3 štandard
                •	 sieťová tlač štandard                  	 vodoznak, šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia,
                •	 farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi        	 bez cartridge
                •	 štandardné ovládače Windows a Mac
                •	 skenovanie do e-mailu a do PC, formát:          Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:          (
                	 TIFF, JPEG, PDF                      • Fax Board AY1	                      (
                •	 fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán      • Digital User Signature Kit C1	              (
                                              • Universal Send Trace and Smooth PDF Kit A1	        (
                iR “Z”: modely s interným finisherom            • Remote Fax Kit A1	                    (
                •	 počet vnútorných priehradok: 2              • Barcode Printing Kit D1	
                •	 kapacita hornej priehradky: 400 listov
                •	 kapacita dolnej priehradky: 100 listov          Príslušenstvo:                       (
                •	 kapacita výstupného zásobníku: 500 listov 80 g/m2    • kazetová jednotka AR1 vr.podstavca (1x 550 listov) 	   (
                •	 poloha zošitia: rohové                  • kazetová jednotka D1 vr.podstavca             (
                •	 gramáž papiera pre zošívanie: 60 – 120 g/m2       	 (1x 550 listov + 1x 2.000 listov) 	            (
                •	 kapacita zošitia:	30 listov 60 – 90 g/m2         • kazetová jednotka AG1 (1x 550 listov) 	          (
                                              • podstavec W1 (vysoký) 	                  (
                   	 20 listov 91 – 120 g/m2               • podstavec X1 (nízky) 	                  (
                                              • podávač obálok A1 	
                                              • NFC kit C1 	

                                              Spotrebný materiál:                   199,00
                                              • cartridge T03 (51.500 kópií)	

iR ADVANCE 715iZ                                      Voliteľné služby:	                     (
  A4 52/61/71 20.000                                   • Servisná zmluva All In - Click charge	          (
  čb. str./min. kópií/mesiac                               • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        (
                                              • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	         (
                                              • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                              Informácie o servisných balíčkoch a servisných
                                                 zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                           03
   1   2   3   4   5   6   7   8