Page 7 - katalog
P. 7

KANCELÁRSKE ČIERNOBIELE KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 75 STR./MIN. Canon

imageRUNNER ADVANCE DX 6755i PRT                                         PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

                               •	ČB laserová tlačiareň A3             iR6755i PRT (len tlačiareň)	                 (
                               •	rýchlosť tlače: 55 A4/min., 32 A3/min.      •	valcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 2x zásuvka na 	
                               •	doba zahriatia: 30 sek.              	 1.500 listov, podstavec, 3 GB RAM, 320 GB HDD, sieťová
                               •	režim rýchleho spustenia: 4 sek.         	 tlačová karta UFR II/PCL, duplex, prístup na web, šifrovaný
                               •	integrovaná duplexná jednotka           	 zabezpečená tlač, ochranný vodoznak, bezpečnostná
                               •	kapacita papiera: 2x kazeta pre 550 listov    	 funkcia, kryt tlačiarne
                               	 + 2x zásobník pre 1.500 listov
                               	 + 100 listov bočný podávač            Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:           (
                               •	voliteľný veľ kokapacitný zásobník pre 3.500 		  •	imagePASS Y1	                        (
                               	listov                       •	Postscript kit BC1 	                    (
                               •	maximálna vstupná kapacita 7.700 listov      •	Direct Print Kit H1	                    (
                               •	gramáž papiera: 52 – 256 g/m2 maximálne      •	Barcode Printing Kit D1	                  (
                               •	HDD: 320 GB                    •	HDD Data Mirroring Kit J1	                 (
                               •	RAM: 3 GB                     •	HDD N1 250 GB	                       (
                               •	ovládací panel: 10,1“ (25,6 cm, dotykový)     •	HDD P1 1 TB	                        (
                               •	rozhranie: USB, Ethernet, 3x hostitelský port 		 •	Removable HDD kit AL1	
                               	 USB
                               iR ako tlačové zariadenie:             Príslušenstvo:                        (
                               •	PDL: UFR II, PCL5e/6 (PS voliteľne)        •	 Paper Deck E1 (3 500 listov A4)	              (
                               •	rozlíšenie tlače: 1.200 x 1.200 dpi        •	 Paper Deck C1 (3 500 listov A3)	              (
                               •	písma PCL: 93 Roman, 10 rastrových, 2 OCR     •	 Finisher V2 (externý)	                   (
                               •	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.   •	Finisher V2 booklet (externý)	               (
                               •	štandardné ovládače Windows a Mac         •	dierovacia jednotka A1 (2x/4x otvor)	            (
                                                         •	dierovacia jednotka A1 (4x otvor)	             (
                                                         •	jednotka vkladača P1	                    (
                                                         •	výstupná priehradka R2	

                                                         Spotrebný materiál:                 116,00
                                                         •	 toner C–EXV36 (56.000 kópií)	           2.199,00
                                                         •	válc. jedn. C–EXV35/36 (6 mil. kópií)	

A4/A3 55/32 200.000                                              Voliteľné služby:	                      (
 čb. str./min. kópií/mesiac                                          •	Servisná zmluva All In - Click charge	           (
                                                         •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	         (
                                                         •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	          (
                                                         •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                                         Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                                         predajcu.	

imageRUNNER ADVANCE DX 6755i • 6765i • 6780i

•	čiernobiele laserové multifunkčné       iR ako tlačové zariadenie:                              Viac na str. 14 – 15
	 zariadenie A3                 •	PDL: UFR II, PCL5e/6 (PS voliteľne)
•	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,  •	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi                 PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
	 ukladanie a voliteľné faxovanie        •	písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR
•	rýchlosť kopírovania / tlače:         •	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.         iR6755i	                           (
	 6755i: 55 A4/min., 32 A3/min.
	 6765i: 65 A4 /min., 32 A3/min.         iR ako sken, send a fax zariadenie:               iR6765i	                           (
	 6780i: 80 A4 /min., 40 A3/min.         •	štandardne skenovacia jednotka s horným
•	doba zahriatia: 30 sek.            	 podávačom                           iR6780i	                           (
•	režim rýchleho spustenia: 4 sek.        •	rýchlosť skenovania až 270 obrazov A4/min.          •	valcová jednotka, 2x kazeta na 550 listov, 2x zásuvka na
•	predvoľ ba počtu kópií 1 – 9.999        •	rozlíšenie skenovania: 100 – 600 dpi             	 1.500 listov, podstavec, 3 GB RAM, 320 GB HDD, sieťová
•	integrovaná duplexná jednotka         •	miesta skenovania: e-mail (SMTP), PC (SMB, 	         	 tlačová karta UFR II/PCL, farebné skenovanie, duplex, send,
•	jednopriechodové obojstranné skenovanie    	 FTP), WebDAV, Mail Box (Super G3 FAX             	 prístup na web, šifrovaná zabezpečená tlač, ochranný
•	podávač dokumentov na 200 listov        	 a IP FAX voliteľne)                      	 vodoznak, šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia,
•	kapacita papiera: 2x kazeta pre 550 listov   •	adresár: LDAP (2000) / miestny (1600)             	 bezpečnostná funkcia, vr. skenovacej časti (Image Reader)
	 + 2x zásobník pre 1.500 listov + 100 listov 	 •	formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS           	 a podávača (DADF)
	 bočný podávač                 •	voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s
•	maximálna vstupná kapacita 7.700 listov                                    Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:           (
•	gramáž papiera: 52 – 256 g/m2 max.                                       •	Fax board AS1	                       (
•	HDD: 320 GB                                                  •	imagePASS Y1	                        (
•	RAM: 3 GB                                                   •	Postscript kit BC1	                     (
•	ovládací panel: 10,1“                                             •	Direct Print Kit H1	                    (
	 (25,6 cm, dotykový)                                              •	Barcode Printing Kit D1	
•	zoom: 25 – 400%
•	rozhranie: USB, Ethernet,                                           Príslušenstvo:                        (
	 3x hostitelský port USB                                            •	 Paper Deck E1 (3 500 listov A4)	              (
                                                         •	 Paper Deck C1 (3 500 listov A3)	              (
                                                         •	 Finisher V2 (externý)	                   (
                                                         •	Finisher V2 booklet (externý)	               (
                                                         •	dierovacia jednotka A1 (2x/4x otvor)	            (
                                                         •	dierovacia jednotka A1 (4x otvor)	             (
                                                         •	jednotka vkladača P1	                    (
                                                         •	výstupná priehradka R1	

                                                         Spotrebný materiál:
                                                         •	 toner C–EXV36 (56.000 kópií)	           116,00
                                                         •	válc. jedn. C–EXV35/36 (6 mil. kópií)	 2.199,00

A4 55/65/80 A3 32/32/40 200.000                                         Voliteľné služby:	                      (
čb. str./min. čb. str./min. kópií/mesiac                                     •	Servisná zmluva All In - Click charge	           (
                                                         •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	         (
                                                         •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	          (
                                                         •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                                         Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                                         predajcu.

                                                         Informácie o servisných balíčkoch a servisných
                                                            zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                                        07
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12