Page 12 - katalog
P. 12

Canon KANCELÁRSKE FAREBNÉ KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 60 STR./MIN.

imageRUNNER ADVANCE DX C5735i • C5740i                                 PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

•	farebné laserové multifunkčné zariadenie A3     iR ako sken, send a fax zariadenie:       iR C5735i 	                       (
•	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,     •	štandardne skenovacia jednotka vrátane                                  (
	 ukladanie a voliteľné faxovanie           	 horného podávača                iR C5740i 	
•	max.kapacita 25.000 – 35.000 strán mes.       •	rýchlosť skenovania: až 270 obrazov A4/min.  •	valcová jednotka (4x), 2x kazeta na 550 listov, 4 GB RAM,
•	rýchlosť kopírovania / tlače:            •	rozlíšenie skenovania: 100 – 600 dpi      	 320 GB HDD, sieťová tlačová karta UFR II/PCL/PS, farebné
	 35 A4, 18 A3/min. – iR C5735i            •	miesta skenovania: e-mail (SMTP), PC (SMB, 	  	 skenovanie, duplex, send, prístup na web, šifrovaný
	 40 A4, 22 A3/min. – iR C5740i            	 FTP), WebDAV, Mail Box (Super G3 FAX      	 zabezpečená tlač, ochranný vodoznak, šifrované PDF a PDF
•	doba zahriatia 30 sek.               	 a IP FAX voliteľne)              	 s podpisom zariadenia, WiFi, bezpečnostná funkcia , vrátane
•	prvá kópia za 4,1 sek.               •	adresár: LDAP (2000) / miestny (1600)     	 skenovacej časti, vrátane podávača
•	predvoľ ba počtu kópií 1 – 999           •	formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS
•	integrovaná duplexná jednotka            •	voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s        Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:          (
•	kapacita papiera 2x 550 listov kazety                                •	Fax board AS1	                       (
	 + 100 listov bočný podávač (max.kapacita                               •	Fax board 2nd Line AS1	                  (
	 6.350 listov 80 g/m2 vr. príslušenstva)                               •	IP Fax Expansion Kit B1	                  (
•	gramáž papiera 52 – 300 g/m2 max.                                  •	HDD Data Mirroring Kit J1	                 (
•	zoom 25 – 400%                                            •	Barcode Printing Kit D1	
•	rozlíšenie: 	skenovanie: až 600 dpi
		 kopírovanie: 1.200 x 1.200 dpi                                   Príslušenstvo:                        (
		 tlač: 1.200 x 1.200 dpi                                       •	podstavec Q2	                       (
•	HDD: 320 GB; RAM: 4 GB                                        •	 zásobník AM1 kazetový (vr.podstavca, 2x 550 listov)	   (
•	rýchlosť procesoru: 1,75 GHz (2x)                                  •	 zásobník A1 (vr.podstavca, 1x 2.450 listov)	       (
•	ovládací panel: 10,1“ (25,6 cm, dotykový)                              •	 Paper Deck F1 (2.700 listov)	               (
•	rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,                                  •	 Finisher H1 (interný)	                  (
	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné                               •	 Finisher Y1 (externý)	                  (
	 NFC a Bluetooth                                           •	Finisher Y1 booklet (externý)	               (
                                                    •	 Buffer Pass Unit L1 (pre Y1 a Y1 b.)	           (
iR ako tlačové zariadenie:                                       •	dierovacia jednotka A1 pre Y1 (2x / 4x otvor)	       (
•	PDL: UFR II, PCL5e/6 a PostScript 3                                 •	Copy Tray Unit J2	                     (
•	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi                                    •	Inner 2 Way Tray J1	
•	písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR
•	písma PS: 136 Roman                                         Spotrebný materiál:                   139,00
•	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.                             •	 toner C–EXV51 (Bk, 69.000 kópií)	           155,00
                                                    •	 toner C–EXV51L (C/M/Y, 26.000 kópií)	         529,00
                                                    •	 valcová jednotka C–EXV51 (Bk, 373.000 kópií)	     529,00
                                                    •	 valcová jednotka C–EXV51 (C/M/Y, 458.000 kópií)	

                                                    Voliteľné služby:	                      (
                                                    • Servisná zmluva All In - Click charge	           (
                                                    • Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        (
                                                    • OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	          (
                                                    • OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

  A4 35/40 A3 18/22 30.000                                      Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
čb./color str./min. čb./color str./min. kópií/mesiac                          predajcu.	

                                                    PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

imageRUNNER ADVANCE DX C5750i • C5760i                                 iR C5750i 	                       (
                                                                                 (
                                                    iR C5760i 	
                                                    •	valcová jednotka (4x), 2x kazeta na 550 listov, 4 GB RAM,
•	 farebné laserové multifunkčné zariadenie A3    iR ako sken, send a fax zariadenie:       	 320 GB HDD, sieťová tlačová karta UFR II/PCL/PS, farebné
•	 tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,    •	 štandardne skenovacia jednotka vrátane    	 skenovanie, duplex, send, prístup na web, šifrovaný 		
	 ukladanie	a voliteľné faxovanie           	 horného podávača                	 zabezpečená tlač, ochranný vodoznak, šifrované PDF a PDF
•	 max.kapacita 30.000 – 50.000 strán mes.      •	 rýchlosť skenovania: až 270 obrazov A4/min.  	 s podpisom zariadenia, WiFi, bezpečnostná funkcia, vrátane
•	 rýchlosť kopírovania / tlače:           •	 rozlíšenie skenovania: 100 – 600 dpi     	 skenovacej časti, vrátane podávača
	 50 A4, 27 A3/min. – iR C5750i            •	 miesta skenovania: e-mail (SMTP), PC (SMB, 	
	 60 A4, 32 A3/min. – iR C5760i            	 FTP), WebDAV, Mail Box (Super G3 FAX      Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:          (
•	 doba zahriatia 30 sek.               	 a IP FAX voliteľne)              •	Fax board AS1	                       (
•	 prvá kópia za 4,1 sek.               •	 adresár: LDAP (2000) / miestny (1600)     •	Fax board 2nd Line AS1	                  (
•	 predvoľ ba počtu kópií 1 – 999           •	 formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS   •	IP Fax Expansion Kit B1	                  (
•	 integrovaná duplexná jednotka           •	 voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s       •	HDD Data Mirroring Kit J1	                 (
•	 kapacita papiera 2x 550 listov kazety                                •	Barcode Printing Kit D1	
	 + 100 listov bočný podávač (max.kapacita
	 6.350 listov 80 g/m2 vr. príslušenstva)                               Príslušenstvo:                        (
•	 gramáž papiera 52 – 300 g/m2 max.                                  •	podstavec Q2	                       (
•	 zoom 25 – 400%                                           •	 zásobník AM1 kazetový (vr.podstavca, 2x 550 listov)	   (
•	 rozlíšenie: 	skenovanie: až 600 dpi                                 •	 zásobník A1 (vr.podstavca, 1x 2.450 listov)	       (
		 kopírovanie: 1.200 x 1.200 dpi                                   •	 Paper Deck F1 (2.700 listov)	               (
		 tlač: 1.200 x 1.200 dpi                                       •	 Finisher H1 (interný)	                  (
•	 HDD: 320 GB; RAM: 4 GB                                       •	 Finisher Y1 (externý)	                  (
•	 rýchlosť procesoru: 1,75 GHz (2x)                                  •	Finisher Y1 booklet (externý)	               (
•	 ovládací panel: 10,1“ (25,6 cm, dotykový)                              •	 Buffer Pass Unit L1 (pre Y1 a Y1 b.)	           (
•	 rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,                                 •	dierovacia jednotka A1 pre Y1 (2x / 4x otvor)	       (
	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné                               •	Copy Tray Unit J2	                     (
	 NFC a Bluetooth                                           •	Inner 2 Way Tray J1	

iR ako tlačové zariadenie:                                       Spotrebný materiál:                   139,00
•	 PDL: UFR II, PCL5e/6 a PostScript 3                                 •	 toner C–EXV51 (Bk, 69.000 kópií)	           155,00
•	 rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi                                    •	 toner C–EXV51L (C/M/Y, 26.000 kópií)	         529,00
•	 písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR                                •	 valcová jednotka C–EXV51 (Bk, 373.000 kópií)	     529,00
•	 písma PS: 136 Roman                                         •	 valcová jednotka C–EXV51 (C/M/Y, 458.000 kópií)	
•	 priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.
                                                    Voliteľné služby:	                      (
                                                    •	Servisná zmluva All In - Click charge	           (
                                                    •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        (
                                                    •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	          (
                                                    •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                                    Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                                    predajcu.	

  A4 35/40 A3 18/22 40.000                                      Informácie o servisných balíčkoch a servisných
čb./color str./min. čb./color str./min. kópií/mesiac                             zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                             12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17