Page 13 - katalog
P. 13

PRODUKČNÉ FAREBNÉ KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 80 STR./MIN.                                 Canon

imageRUNNER ADVANCE DX C7765i • C7770i                               PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH	
imageRUNNER ADVANCE DX C7780i
                                                  iR C7765i 	                          (
                                                                                 (
•	farebné laserové multifunkčné zariadenie A3   iR ako tlačové zariadenie:           iR C7770i 	                          (
•	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,   •	PDL: UFR II, PCL5e/6 a PostScript 3
	 ukladanie a voliteľné faxovanie         •	rozlíšenie: 2.400 x 2.400 dpi         iR C7780i 	
•	max.kapacita 50.000 – 70.000 strán mes.     •	písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR     •	valcová jednotka (4x), 2x kazeta na 550 listov, 2x zásuvka
•	rýchlosť kopírovania / tlače (čb./farba):    •	písma PS: 136 Roman              	 na 1.100 listov A4, podstavec, 4 GB RAM, 320 GB HDD,
	 65/60 A4, 32/30 A3/min. – iR C7765i       •	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob.zar.  	 sieťová tlačová karta UFR II/PCL/PS, farebné skenovanie,
	 70/65 A4, 35/32 A3/min. – iR C7770i                               	 duplex, send, prístup na web, šifrovaná zabezpečená tlač,
	 80/70 A4, 40/35 A3/min. – iR C7780i       iR ako sken, send a fax zariadenie:       	 ochranný vodoznak, šifrované PDF a PDF s podpisom
•	doba zahriatia 30 sek.              •	štandardne skenovacia jednotka vrátane    	 zariadenie, WiFi, bezpečnostná funkcia, vrátane skenovacej
•	prvá kópia za 4,8 sek.              	 horného podávača               	 časti a vrátane podávača
•	predvoľ ba počtu kópií 1 – 9.999         •	rýchlosť skenovania: až 270 obrazov A4/min.
•	integrovaná duplexná jednotka          •	rozlíšenie skenovania: 100 – 600 dpi     Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:           (
•	kapacita papiera 2x 550 listov kazety      •	miesta skenovania: e-mail (SMTP), PC (SMB, 	 •	Fax board AS1	                       (
	 + 2x 1.100 listov zásobníky + 250 listov     	 FTP), WebDAV, Mail Box (Super G3 FAX     •	Fax board 2nd Line AS1	                   (
	bočný podávač (max.kapacita 9.300 listov     	 a IP FAX voliteľne)              •	Univ. Send Digital User Signature Kit C1	          (
	 80g/m2 vr. príslušenstva)            •	adresár: LDAP (2000) / miestny (1600)     •	Univ. Send Trace and Smooth PDF Kit A1	           (
•	gramáž papiera 52 – 300 g/m2 max.        •	formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS   •	Remote Fax Kit A1	                     (
•	zoom 25 – 400%                  •	voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s       •	HDD N1 250 GB	                       (
•	rozlíšenie: 	skenovanie: až 600 dpi                               •	HDD P1 1 TB	
		 kopírovanie: 1.200 x 1.200 dpi
		 tlač: 2.400 x 2.400 dpi                                     Príslušenstvo:                        (
•	HDD: 320 GB                                           •	 Paper Deck E1 (pre 3.500 listov A4)	            (
•	RAM: 4 GB                                            •	 Paper Deck C1 (pre 3.500 listov A3)	            (
•	rýchlosť procesoru: 1,75 GHz (2x)                                •	Finisher AC1	                        (
•	ovládací panel: 10,1“                                      •	Finisher AC1 booklet	                    (
	 (25,6 cm, dotykový)                                       •	 Puncher Unit A1 (2x, alebo 4x otvor)	           (
•	rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,                                •	 Puncher Unit A1 (4x otvor)	                (
	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi                                   •	Document Insertion Unit N1	                 (
	 + voliteľné NFC a Bluetooth                                   •	Copy Tray R2	                        (
                                                  •	NFC Kit E1	

                                                  Spotrebný materiál:                 109,00
                                                  •	 toner C-EXV52 (Bk, 82.000 kópií)	         259,00
                                                  •	 toner C-EXV52 (C/M/Y, 66.500 kópií)	       559,00
                                                  •	valcová jednotka C-EXV52              419,00

                                                  	 (Bk, 782.000/825.000/843.000 kópií)	

                                                  •	valcová jednotka C-EXV52

                                                  	 (Color, 252.000/265.000/270.000 kópií)	

                                                  Voliteľné služby:	                      (
                                                  •	Servisná zmluva All In - Click charge	           (
                                                  •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	         (
                                                  •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	          (
                                                  •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                                  Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                                  predajcu.

A4 65/70/80 A4 60/65/70 A3 32/35/40 A3 30/32/35 50.000 – 70.000
čb.    str./min. color str./min. čb.    str./min. color str./min. kópií/mesiac
                                                  PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH	

imagePRESS C710 • C810 • C910                                   imagePRESS C710 	                       (
                                                  imagePRESS C810 	                       (
                                                  imagePRESS C910 	                       (

•	produkčná tlačiareň s technológiou        Špecifikácia skenovania:            •	4x valcová jednotka D01 (1x Bk a 3x Color), 3x kazeta,
	 farebnej laserovej tlače             •	voliteľná skenovacia jednotka vrátane     	 duplex, 2 GB RAM, 1 TB HDD, bez skenovacej časti
•	výnimočná kvalita zobrazenia, vysoko       	 horného podávača DADF
	 presná sútlač                  •	rýchlosť skenovania: až 200 obrazov A4/ min. Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:           (
•	aut. obojstranná tlač na radu médií       •	rozlíšenie skenovania: 600 x 600 dpi     •	PCL Printer Kit F1	                     (
•	flexibilné možnosti konečných úprav                               •	PS Printer Kit F2	                     (
                          Špecifikácia ovládača tlačiarne (voliteľné):  •	PS/PCL Printer Kit F1	                   (
Špecifikácia tlačiarne:              •	PDL: PCL5/6, Adobe Postscript 4        •	ImagePRESS Server H350	                   (
•	dop. kapacita 40.000 – 167.000          •	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi         •	ImagePRESS Server G250	                   (
•	max. kapacita až 500.000 A4 strán mes.      •	HDD: 1TB/500 GB                •	Digital User Signature Kit C1	               (
•	rozlíšenie tlače: 2.400 x 2.400 dpi, 256 úrovní •	RAM: 2x 4 GB/4 GB               •	Univ. Send Advanced Feature Set E1	             (
•	rýchlosť tlače: až 70 / 80 / 90 A4/min.     •	CPU: Intel Core i5-6500 3,6GHz / Intel    •	Univ. Send Security Feature Set D1	
•	zásobník papiera: 3x 550 listov         	 Pentium G4400 3,3GHz
•	max. kapacita: 7.650 listov A4/A3        •	rozhranie: USB, Ethernet, DVI         Príslušenstvo:                        (
	 (vr. príslušenstva)                                       •	Duplex Image Reader M1, vč.DADF	              (
•	hmotnosť médií: zásobníky: 52 – 220 g/m2                             •	Paper Deck C1	                       (
	 voliteľné zásobníky: 52 – 350 g/m2                                •	Finisher AC1	                        (
	 viacúčelová priehradka: 52 – 350 g/m2                              •	Finisher AC1 booklet	                    (
                                                  •	Finisher W1 Pro	                      (
Špecifikácia kopírovania:                                     •	Finisher W1 Pro booklet	                  (
•	rýchlosť kopírovania:                                      •	 Puncher Unit A1 (2/4x otvor) (pre AC1)	          (
	 až 70 / 80 / 90 A4/min.                                     •	 Puncher Unit A1 (4x otvor) (pre AC1)	           (
•	prvá kópia: 6,9 (čb.), 7,7 (far.)                                •	 Puncher Unit BT1 (2/4x otvor) (pre W1)	          (
•	rozlíšenie kopírovania:                                     •	 Puncher Unit BU1 (4x otvor) (pre W1)	           (
	 600 x 600 dpi (sken),                                      •	Stack Bypass B1	                      (
	 2.400 x 2.400 dpi (tlač)                                     •	Paper Double Feeding Detection Kit A1	           (
                                                  •	Output Tray A1	

                                                  Spotrebný materiál:                      (
                                                  •	 toner T01 (Bk, 56.000 kópií)	
                                                  •	 toner T01 (C/M/Y, 39.000 kópií)	              (
                                                  •	valcová jednotka D01 (Bk)	 (
                                                  •	valcová jednotka D01 (Color)	 (

                                                  Voliteľné služby:	                      (
                                                  •	Servisná zmluva All In - Click charge	           (
                                                  •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	         (
                                                  •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	          (
                                                  •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

 A4/A3   20/15   7.000                                    Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
čb./color str./min. kópií/mesiac                                 predajcu.

                                                                                 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18