Page 11 - katalog
P. 11

KANCELÁRSKE FAREBNÉ KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A3 DO 30 STR./MIN.                                 Canon

imageRUNNER C3125i                                          PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

•	farebné laserové multifunkčné zariadenie A3     iR ako sken, send a fax zariadenie:       iR C3125i 	                       1.549,90
•	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie     •	štandardne skenovacia jednotka s horným    •	valcová jednotka (4x), 2x kazeta na 550 listov, 2 GB RAM,
	 a voliteľné faxovanie                	 podávačom                   sieťová tlačová karta UFR II/PCL, farebné skenovanie,
•	rýchlosť kopírovania / tlače:            •	rýchlosť skenovania : až 55 obrazov A4/min.  duplex,
	 25 A4, 15 A3/min.                  •	kapacita horného podávača: 100 listov 80g   send, WiFi, vrátane skenovacej časti a horného podávača
•	doba zahriatia 30 sek.               •	rozlíšenie skenovania: 100 – 600 dpi
•	prvá kópia za 5,9 sek.               •	miesta skenovania: e-mail (SMTP), PC (SMB, 	 Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:           299,00
•	predvoľ ba počtu kópií 1 – 999           	 FTP), WebDAV, Mail Box (Super G3 FAX     •	Fax Board AV3	                       290,00
•	integrovaná duplexná jednotka            	 a IP FAX voliteľne)              •	Postscript kit BK1	                     365,00
•	kapacita papiera 2x 550 listov kazety        •	formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS   •	Barcode Printing Kit D1	                  515,00
	 + 100 listov bočný podávač (max.kapacita      •	voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s       •	Universal Send Security Feature Set E1	
	 2.300 listov 80 g/m2 vr. príslušenstva)
•	gramáž papiera 52 – 300 g/m2 max.                                  Príslušenstvo ostatné:                    185,00
•	zoom 25 – 400%                                           •	podstavec S2	                        510,00
•	rozlíšenie: 	skenovanie: až 600 dpi                                 •	 zásobník AP1 kazetový (vr.podstavca, 2x 550 listov)	    650,00
		 kopírovanie: 600 x 600 dpi                                     •	 Finisher K1 (interný)	
		 tlač: 600 x 600 dpi                                        •	Copy Tray Unit J2	                      26,00
•	RAM: 2 GB                                              •	Inner 2 Way Tray J1	                     42,00
•	rýchlosť procesoru: 800 MHz (2x)                                  •	NFC kit D1	                         74,00
•	ovládací panel: 5“ (12,7 cm, dotykový)
•	rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 2.0,                                 Spotrebný materiál:                      46,00
	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné                               •	 toner C–EXV54 (Bk, 15.500 kópií)	              66,00
	 NFC                                                 •	 toner C–EXV54 (C/M/Y, 8.500 kópií)	            160,00
                                                   •	 valcová jednotka C–EXV49 (Bk, 75.800 kópií)	        160,00
iR ako tlačové zariadenie:                                      •	 valcová jednotka C–EXV49 (C/M/Y, 64.100 kópií)	
•	PDL: UFR II a PCL5e/6
	 (PostScript 3 voliteľne)                                      Voliteľné služby:	                        (
•	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi                                    •	Servisná zmluva All In - Click charge	           133,00
•	písma PCL: 93 Roman, 10 rastr, 2 OCR                                •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	         330,00
•	písma PS: 136 Roman (voliteľne)                                   •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	          410,00
•	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.                            •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                                   Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.

 A4/A3   20/15 7.000                                              Viac na str. 14 – 15
čb./color str./min. kópií/mesiac

imageRUNNER ADVANCE DX C3720i • C3725i                                PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
imageRUNNER ADVANCE DX C3730i
                                                   iR C3720i 	                          (
                                                                                  (
                                                   iR C3725i 	                          (

                                                   iR C3730i 	
                                                   •	valcová jednotka (4x), 2x kazeta na 550 listov, 3 GB RAM,
•	farebné laserové multifunkčné zariadenie A3     iR ako sken, send a fax zariadenie:       	 320 GB HDD, sieťová tlačová karta UFR II/PCL/PS, farebné
•	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,     •	štandardne skenovacia jednotka + voliteľné  	 skenovanie, duplex, send, prístup na web, šifrovaný
	 ukladanie	a voliteľné faxovanie           	 horné veko, alebo 2 rôzne horné podávače   	 zabezpečená tlač, ochranný vodoznak, šifrované PDF a PDF
•	rýchlosť kopírovania / tlače:            •	rýchlosť skenovania (s DADF C1): až 270    	 podpisem zariadenie, WiFi, bezpečnostná funkcia, vrátane
	 20 A4, 15 A3/min. – iR C3720i            	 obrazov A4 / min.               	 skenovacej časti, bez podávača (veka)
	 25 A4, 15 A3/min. – iR C3725i            •	rozlíšenie skenovania: 100 – 600 dpi
	 30 A4, 15 A3/min. – iR C3730i            •	miesta skenovania: e-mail (SMTP), PC (SMB, 	 Príslušenstvo základné:                    (
•	doba zahriatia 34 sek.               	 FTP), WebDAV, Mail Box (Super G3 FAX     •	 Platen Cover Y2 (horné veko)	               (
•	prvá kópia za 5,9 sek.               	 a IP FAX voliteľne)              •	 DADF BA1(horný podávač, max.100 listov)	          (
•	predvoľ ba počtu kópií 1 – 999           •	adresár: LDAP (2000) / miestny (1600)     •	 DADF C1(horný podávač, max.200 listov, jednopriechodový)	
•	integrovaná duplexná jednotka            •	formáty skenovania: TIFF, JPEG, PDF, XPS
•	kapacita papiera 2x 550 listov kazety        •	voliteľný Super G3 FAX 14.4 kb/s       Príslušenstvo podporujúce multifunkčnosť:           (
	 + 100 listov bočný podávač (max.kapacita                              •	Fax board AZ1	                       (
	 2.300 listov 80 g/m2 vr. príslušenstva)                               •	Remote Fax Kit A1	                     (
•	gramáž papiera 52 – 300 g/m2 max.                                  •	Barcode Printing Kit D1	                  (
•	zoom 25 – 400%                                           •	Secure Watermark B1	
•	rozlíšenie: 	skenovanie: až 600 dpi
		 kopírovanie: 1.200 x 1.200 dpi                                   Príslušenstvo ostatné:                    (
		 tlač: 1.200 x 1.200 dpi                                      •	podstavec S2	                        (
•	HDD: 320 GB                                             •	 zásobník AP1 kazetový (vr.podstavca, 2x 550 listov)	    (
•	RAM: 3 GB                                              •	 Finisher K1 (interný)	                   (
•	rýchlosť procesoru: 1,75 GHz                                    •	 Finisher AA1 (externý)	                  (
•	ovládací panel: 10,1“ (25,6 cm, dotykový)                              •	Finisher AA1 booklet (externý)	               (
•	rozhranie: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0,                                 •	dierovacia jednotka A1 pre AA1 (2x / 4x otvor)	       (
	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné                               •	dierovacia jednotka A1 pre AA1 (4x otvor)	         (
	 NFC a Bluetooth                                           •	Copy Tray Unit J2	                     (
                                                   •	Inner 2 Way Tray J1	                    (
iR ako tlačové zariadenie:                                      •	Inner Shift Sorter A1	
•	PDL: UFR II, PCL5e/6 a PostScript 3
•	rozlíšenie: 1.200 x 1.200 dpi                                    Spotrebný materiál:                      62,00
•	písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR                                •	 toner C–EXV49 (Bk, 36.000 kópií)	
•	písma PS: 136 Roman                                         •	 toner C–EXV49 (C/M/Y, 19.000 kópií)	            88,00
•	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.                            •	 valcová jednotka C–EXV49 (Bk, 83.600 / 92.200 kópií)	 160,00
                                                   •	 valcová jednotka C–EXV49 (C/M/Y, 74.600 / 82 000 kópií)	 160,00

                                                   Voliteľné služby:	                      (
                                                   •	Servisná zmluva All In - Click charge	           (
                                                   •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	         (
                                                   •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	          (
                                                   •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                                   Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                                   predajcu.	

  A4 20/25/30 A3 15/15/15 25.000                                  Informácie o servisných balíčkoch a servisných
čb./color str./min. čb./color str./min. kópií/mesiac                            zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                                  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16