Page 9 - katalog
P. 9

KANCELÁRSKE FAREBNÉ KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A4 DO 35 STR./MIN.                    Canon

imageRUNNER C1225 • C1225iF                               PRODUKT/TOVAR 	                 CENA bez DPH

                  •	farebné multifunkčné zariadenie A4: tlač, 	    iR C1225	                        679,90
                  	 kopírovanie, farebné skenovanie a odosielanie;   •	valcová jednotka 4x (Bk/C/M/Y), toner 4x (Bk/C/M/Y),
                  	 faxovanie (C1225iF)                	 1x kazeta na 550 listov, 1 GB RAM, sieťová tlačová karta
                  •	rýchlosť kopírovania / tlače:           	 UFR II, duplex, DADF, send
                  	 25 čb./far. A4/min.
                  •	doba zahriatia: 34 s, prvá kópia od 8,4 s     iR C1225iF	                       789,90
                  •	duplexná jednotka štandard             •	valcová jednotka 4x (Bk/C/M/Y), toner 4x (Bk/C/M/Y),
                  •	zásobník papiera: 1x kazeta pre 550 listov     	 1x kazeta na 550 listov, 1 GB RAM, sieťová tlačová karta
                  	 + bočný podávač na 100 listov (80 g/m2)      	 UFR II/PCL/PS, duplex, DADF, fax, send
                  •	horný automatický podávač dokumentov pre 50 list.
                  •	predvoľ ba počtu kópií 1 – 999           Príslušenstvo:                      250,00
                  •	zoom: 25 – 400%                  •	 kazetová jednotka AJ1 vr.podstavca (1x 550 listov)	
                  •	RAM: 1 GB
                  •	display: 3,5“ (8,9 cm)               Spotrebný materiál:                    99,00
                  •	USB, Ethernet až 1000BaseT             •	 toner 034 (Bk, 12.000 kópií)	             157,00
                                            •	 toner 034 (C/M/Y, 7.300 kópií)	            119,00
                  iR ako multifunkčné zariadenie:           •	 valcová jednotka 034 (Bk, 32.500 kópií)	       155,00
                  •	PDL: UFRII (C1225);                •	 valcová jednotka 034 (C/M/Y, 34.000 kópií)	
                  	 UFRII, PCL5c/6, PostScript 3 (C1225iF)
                  •	rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi          Voliteľné služby:	                      (
                  •	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.    •	Servisná zmluva All In - Click charge	         100,00
                  •	sieťové skenovanie: 100 – 600 dpi (čb.)      •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	      240,00
                  •	faxovanie Super G3 33,6 kb/s (C1225iF)       •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	        330,00
                  •	štandardné ovládače Window a Mac          •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                            Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.

iR 1225iF vr. kazetovej jednotky

  A4    25 10.000
čb./color str./min. kópií/mesiac

                                            PRODUKT/TOVAR 	                 CENA bez DPH

                                            iR C1325iF	                       999,90
                                            •	valcová jednotka 4x (Bk/C/M/Y), 1x kazeta na 550 listov,
                                            	 1 GB RAM, sieťová tlačová karta UFRII/PCL/PS, duplex, 		
                                            	 DADF, fax, send

                                            iR C1335iF	                       1.099,90
                                            •	valcová jednotka 4x (Bk/C/M/Y), 1x kazeta na 550 listov,
                                            	 1 GB RAM, sieťová tlačová karta UFRII/PCL/PS, duplex,
                                            	 DADF, fax, send

imageRUNNER C1325iF • C1335iF                              Príslušenstvo:                      250,00
                                            •	 kazetová jednotka AJ1 vr.podstavca (1x 550 listov)	  436,00
                  •	farebné multifunkčné zariadenie A4 : tlač,     •	 kazetová jednotka AK1 vr.podstavca (3x 550 listov) 	 156,00
                  	 kopírovanie, farebné skenovanie, odosielanie    •	podstavec F1	
                  	 a faxovanie
                  •	rýchlosť kopírovania / tlače:           Spotrebný materiál:                    37,00
                  	 25 čb./far. A4/min. (C1325iF)           •	 toner C-EXV48 (Bk, 16.500 kópií)	           68,00
                  	 35 čb./far. A4/min. (C1335iF)           •	 toner C-EXV48 (C/M/Y, 11.500 kópií)	          99,00
                  •	doba zahriatia: 34 s, prvá kópia od 8,4 s     •	 valcová jednotka C-EXV47 (Bk, 36.500 kópií)	     125,00
                  •	duplexná jednotka štandard             •	 valcová jednotka C-EXV47 (C/M/Y, 30.000 kópií)	
                  •	zásobník papiera: 1x kazeta pre 550 listov
                  	 + bočný podávač na 100 listov (80 g/m2)      Voliteľné služby:	                      (
                  •	horný automatický podávač dokumentov pre 50 list. •	Servisná zmluva All In - Click charge	         100,00
                  •	predvoľ ba počtu kópií 1 – 999           •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	      240,00
                  •	zoom: 25 – 400%                  •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	        330,00
                  •	RAM: 1 GB                     •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	
                  •	display: 3,5“ (8,9 cm)
                  •	USB, Ethernet až 1000BaseT             Ďalšie príslušenstvo žiadajte u svojho predajcu.

iR 1325iF vr. kazetovej jednotky  iR ako multifunkčné zariadenie:
                  •	PDL: UFRII, PCL5c/6, PostScript 3
                  •	rozlíšenie tlače: 600 x 600 dpi
                  •	priama tlač z USB, tlač z cloudu a mob. zar.
                  •	sieťové skenovanie: 100 – 600 dpi (čb.)
                  •	faxovanie Super G3 33,6 kb/s
                  •	štandardné ovládače Window a Mac

A4     25/35 10.000                                Informácie o servisných balíčkoch a servisných
čb. str./min. kópií/mesiac                                  zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                     09
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14