Page 10 - katalog
P. 10

Canon               KANCELÁRSKE FAREBNÉ KOPÍRKY / TLAČIARNE • FORMÁT A4 DO 47 STR./MIN.

imageRUNNER ADVANCE DX C257i • C357i                           PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH

                  •	farebné laserové multifunkčné zariadenie A4     iR C257i	                          (
                  •	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,     •	valcová jednotka 4x (Bk/C/M/Y), 1x kazeta na 550 listov,
                  	 ukladanie a voliteľné faxovanie           	 3 GB RAM, 320 GB HDD, sieťová tlačová karta UFRII/PCL/PS,
                  •	rýchlosť kopírovania / tlače:            	 duplex, DADF, send, prístup na web, šifrovaná zabezpečená
                  	 25 čb./far. A4 / min. C257i             	 tlač, ochranný vodoznak, šifrované PDF a PDF s podpisom
                  	 35 čb./far. A4 / min. C357i             	 zariadenie, bezpečnostná funkcia
                  •	doba zahriatia: 10 s, prvá kópia od 5,9 s
                  •	automatická obojstranná tlač            iR C357i	                          (
                  •	horný podávač originálov 100 listov         •	valcová jednotka 4x (Bk/C/M/Y), 1x kazeta na 550 listov,
                  •	zásobník papiera: 1x kazeta pre 550 listov     	 3 GB RAM, 320 GB HDD, sieťová tlačová karta UFRII/PCL/PS,
                  	 + bočný podávač 100 listov (80 g/m2)        	 duplex, DADF, send, prístup na web, šifrovaná zabezpečená
                  •	predvoľ ba počtu kópií 1 – 999           	 tlač, ochranný vodoznak, šifrované PDF a PDF s podpisom
                  •	zoom: 25 – 400%                   	 zariadenie, bezpečnostná funkcia
                  •	HDD: 320 GB; RAM 3 GB
                  •	ovládací panel: 10,1“ (25,6 cm, dotykový)      Príslušenstvo:                       (
                  •	rozhranie: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0,         •	Fax Board AT1	                      (
                  	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné NFC     •	Fax Board AT1 2nd Line 	                 (
                  	 a Bluetooth                     •	Digital User Signature Kit C1	              (
                                             •	Remote Fax Kit A1	                    (
                  iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:  •	IP Fax Expansion Kit B1	                 (
                  •	PDL: UFRII, PCL6, PostScript 3 štandard       •	zásobník AE1 kazetový (1x 550 listov)	          (
                  •	sieťová tlač štandard                •	 zásobník AJ1 kazetový (1x 550 listov, vr. podstavec)	  (
                  •	farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi     •	 zásobník AK1 kazetový (3x 550 listov, vr. podstavec)	  (
                  •	štandardné ovládače Windows a Mac          •	podstavec F1	                       (
                  •	skenovanie do e-mailu a do PC, formát: TIFF, JPEG, •	 Finisher Z1(externý)	
                  	 PDF
                  •	fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán    Spotrebný materiál:                    51,00
                                             •	 toner C-EXV55 (Bk, 23.000 kópií)	           104,00
                                             •	 toner C-EXV55 (C/M/Y, 18.000 kópií)	          125,00
                                             •	 valcová jednotka C-EXV55 (Bk, 45.000 kópií)	      189,00
                                             •	 valcová jednotka C-EXV55 (C/M/Y, 45.000 kópií)	

  A4   25/35   20.000                               Voliteľné služby:	                     (
čb./color str./min. kópií/mesiac                            •	Servisná zmluva All In - Click charge	          (
                                             •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        (
                                             •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	         (
                                             •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

                                             Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                             predajcu.	

imageRUNNER ADVANCE DX C477i • C477iZ

                  •	farebné laserové multifunkčné zariadenie A4           Viac na str. 14 – 15
                  •	tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie,
                  	 ukladanie a voliteľné faxovanie           PRODUKT/TOVAR 	                CENA bez DPH
                  •	rýchlosť kopírovania / tlače:
                  	 47 čb./far. A4 / min.                iR C477i	                          (
                  •	doba zahriatia: 10 s, prvá kópia od 5,8 s      •	1x kazeta na 500 listov, 4 GB RAM, 320 GB HDD, sieťová
                  •	automatická obojstranná tlač            	 tlačová karta UFRII/PCL/PS, duplex, DADF, send, prístup na
                  •	horný podávač originálov 100 listov         	 web, šifrovaná zabezpečená tlač, ochranný vodoznak,
                  •	zásobník papiera: 1x kazeta pre 500 listov     	 šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia, bezpečnostná
                                             	 funkcia, bez cartridgí
                    + bočný podávač 90 listov (80 g/m2)
                  •	predvoľ ba počtu kópií 1 – 9999           iR C477iZ	                         (
                  •	zoom: 25 – 400%                   •	1x kazeta na 500 listov, 4 GB RAM, 320 GB HDD, sieťová
                  •	HDD: 320 GB; RAM 4 GB                	 tlačová karta UFRII/PCL/PS, duplex, DADF, send, prístup na
iR ADVANCE DX 477i         •	ovládací panel: 10,1“ (25,6 cm, dotykový)      	 web, šifrovaná zabezpečená tlač, ochranný vodoznak,
                  •	rozhranie: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0,
                  	 Ethernet až 1000BaseT, WiFi + voliteľné NFC     	 šifrované PDF a PDF s podpisom zariadenia, bezpečnostná
                  	 a Bluetooth                     	 funkcia, interný finisher, bez cartridgí

                  iR ako tlačiareň / skener / send zariadenie / fax:  Príslušenstvo:                       (
                  •	PDL: UFRII, PCL6, PostScript 3 štandard       •	Fax Board AT1	                      (
                  •	sieťová tlač štandard                •	Digital User Signature Kit C1	              (
                  •	farebné skenovanie s rozlíšením do 600 dpi     •	Remote Fax Kit A1	                    (
                  •	štandardné ovládače Windows a Mac          •	IP Fax Expansion Kit B1	                 (
                  •	skenovanie do e-mailu a do PC, formát: TIFF, JPEG, •	zásobník AJ1 kazetový (1x 500 listov)	          (
                  	 PDF                         •	 zásobník AS1 kazetový (1x 500 listov, vr.podstavca)	   (
                  •	fax Super G3 33.6 kbps, pamäť do 30.000 strán    •	 zásobník AT1 kazetový (3x 500 listov, vr.podstavca)	   (
                                             •	podstavec Y1	                       (
                  iR “Z” : model s interným finisherom         •	NFC kit C1	
                  •	počet vnútorných priehradok : 2
                  •	kapacita hornej priehradky : 400 listov       Spotrebný materiál:                    149,00
                  •	kapacita dolnej priehradky : 100 listov       •	 cartridge T04 (Bk, 33.500 kópií)	           239,00
                  •	kapacita výstupného zásobníku : 400 listov 80 g/m2 •	 cartridge T04 (C/M/Y, 27.500 kópií)	
                  •	poloha zošitie : rohové
                  •	gramáž papiera pre zošívanie : 60 – 120 g/m2    Voliteľné služby:	                     (
                  •	kapacita zošitia :	30 listov 60 – 90 g/m2      •	Servisná zmluva All In - Click charge	          (
                     	 20 listov 91 – 120 g/m2           •	Inštalácia a zaškolenie - servisný balíček	        (
                                             •	OnSite Servis 2 roky - servisný balíček	         (
                                             •	OnSite Servis 3 roky - servisný balíček	

iR ADVANCE DX 477iZ                                   Ceny a ponuku ďalšieho príslušenstva žiadajte u svojho
                                             predajcu.	

  A4    47 30.000                                 Informácie o servisných balíčkoch a servisných
čb./color str./min. kópií/mesiac                               zmluvách žiadajte u svojho predajcu!

                                                                      10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15